O nás

     V obci Trstěnice byla mateřská škola založena v srpnu 1952 a byla umístěna v bývalém hostinci. V roce 1980 byla dokončena stavba nové budovy mateřské školy, ovšem byla využívaná pouze 15 let. V září roku 1995 byla mateřská škola pro trvající nízký počet dětí spojena se Základní školou Trstěnice.

     Budova školy je pavilónového typu, je jednopatrová. Využíváme prostory pavilónu, kde je umístěna ředitelna, sborovna a jedna třída. Ostatní třídy základní školy jsou v druhém pavilonu, tudíž provozy obou škol se navzájem ruší minimálně. Je nám umožněno využívat tělocvičnu ZŠ i učebnu počítačů a učebnu s interaktivní tabulí.

     Mateřská škola je jednotřídní a kapacita je 27 dětí.  Stravování dětí zabezpečuje školní jídelna ZŠ. Děti se však stravují v prostorách MŠ.

     Budova ZŠ a MŠ je umístěna na okraji vesnice  v přírodním areálu, který využíváme ke sportu a při ekologicky zaměřených projektech. U školy je prostorná zahrada, která je vybavena dřevěnými herními prvky.

     Mateřská škola je otevřena od 6.30 hodin a její provoz končí v 16.30 hodin. Z bezpečnostních důvodů se budova ZŠ zamyká.

     Nadstandartní nabídka: kroužek angličtiny, Předškoláček, kroužek Hezky česky a hudebně pohybový kroužek.  Možnost využití vzdělávací nabídky ZUŠ Dolní Újezd – obor výtvarný, hudební, dramatický.

  
Materiální a hygienické podmínky

     Využíváme dvě místnosti – hernu a ložnici. Herna prošla v roce 2014 rekonstrukcí. Je prostornější, tvoří ji dvě místnosti s širokým průchodem a je vhodná k potřebným činnostem dětí.

Ložnici tvoří samostatná místnost a lehátka se zpravidla neskládají. Ložnice je též využita ke hrám a k činnostem dětí, pokud je nutné děti na tyto činnosti rozdělit do skupin.  Sociální zařízení je zpřístupněno z herny.

     Podstatná část hraček a doplňků je umístěna tak, aby na ně děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Hračky, pomůcky, materiály a jiné doplňky jsou průběžně doplňovány a obnovovány. Především se zaměřujeme na didaktické hračky a pomůcky. Postupně dle možností vybavujeme hernu novým nábytkem. V ložnici došlo na výměnu lehátek a plánujeme obměnit i lůžkoviny.

     Prostory, ve kterých se pohybují děti, jsou přístupné i rodičům. Prostředí školy je průběžně upravováno. Na úpravách se podílejí především učitelky, ale i děti, které svými výtvory zkrášlují všechny prostory MŠ, a tak je mohou shlédnout i rodiče. 

      Součástí školy je dětské hřiště s dřevěnými herními prvky. Toto hřiště využívá i veřejnost.

Za vydatné pomoci rodičů byl vybudován zahradní altánek, který slouží k uskladnění hraček a při pobytu venku poskytuje dětem  stín. Prostory školy a zahrady umožňují dětem různé aktivity, splňují bezpečnostní i hygienické požadavky.

                               

    

Uspořádání dne v naší mateřské škole:

6.30. - 8.00      příchod dětí, volné hry, pitný režim

8.00. – 9.40     volné hry, vycházející ze zájmu dětí, individuální péče,spontánní,  

                        činnosti                                                                                            
                        průběžná svačina (8.15 – 8.45hod.),  tělovýchovná chvilka, řízené

                        činnosti, pitný režim

9.40 - 11.40     pobyt venku (při nepřízni počasí náhradní pohybová aktivita)

11.40 - 12.20   osobní hygiena, oběd

12.20 - 14.45  čištění zoubků, odpočinek s pohádkou a spánek na lůžku dle potřeb

                        dětí, postupné vstávání, osobní hygiena, svačina

14.45 - 16.30  opakovací chvilky, volné hry a činnosti do rozchodu dětí, pitný režim

Začátek povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 8.00 h a trvá od 8.00 do 12.00 h

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze ŠVP a v případě výletů exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.


 

 
© 2018, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist