Akce školy

Vánoční výlet do Drážďan

V pátek 2. 12. 2022 jsme navštívili město Drážďany. Nejdříve jsme si prošli historické město. Poté jsme navštívili Pevnost Xperience, kde jsme poslouchali různé příběhy pomocí anglického nebo německého audio průvodce. Z pevnosti jsme došli až k…

Vánoční výlet

Dne 8. 12. 2022 jsme spolu s celou školou vyrazili na vánoční výlet do Uniparu - výrobna svíček, kde se děti dozvěděly jak se svíčky vyrábí a zdobí. Každý si mohl vyzkoušet barvení svíčky, kterou si odvezl domů. Poté jsme navštívili Skanzen Rožnov…

Vánoční výlet

Dne 8.12.2022 se děti z MŠ i žáci ZŠ vydali dvěma autobusy na vánoční výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Zde jsme navštívili rodinnou firmu na výrobu svíček Unipar, která již od roku 1992 vyrábí zdobené svíčky individuální technologií Unipar. Prohlédli…

Mikuláš

V pondělí 5.12. děti netrpělivě vyhlížely vzácnou návštěvu a ona opravdu přišla. Navštívil nás Mikuláš v doprovodu svých andělů a čertů. Děti se těšily, jak potěší Mikuláše naučenou básničkou, ale po očku stále sledovaly, co na to čerti. Mikuláš…

Návštěva ÚP Svitavy

Během listopadu žáky 8. a 9. ročníku navštívil specialista na volbu povolání pan Lukáš Kudláček ze svitavského úřadu práce. Atraktivní formou jim pomohl zmapovat aktuální trh práce zejména ve Svitavském okrese.

Sbírka pro zvířátka v záchranné stanici Zelené Vendolí

  V první polovině listopadu na naší škole proběhla z iniciativy žáků materiální sbírka pro zvířátka, která nachází útočiště v záchranné stanici Zelené Vendolí. Podnětem k této sbírce byl návrh žákyně 4. třídy Elišky P. přednesený na pravidelném…

Adventní dílny

Přijďte se naladit na vánoční čas k nám do ZŠ Trstěnice, kde se konají adventní dílny spojené s rozsvěcením vánočního stromku.  Adventní dílny 24. listopadu od 13:30 h do 16:30 h Rozsvěcení vánočního stromku od 17:00h  

Rej strašidel

Po roční pauze jsme letos mohli zorganizovat dětmi tolik oblíbený Rej strašidel spojený s přenocováním ve škole. Pro děti z MŠ a žáky 1.-5.r. byl nejprve připravený program Podzimní strašidlení s čarodějnicemi Agátou a Malvínou. Děti si s nimi…

Drakiáda

V úterý 25.10.2022 jsme po přespání ve škole uskutečnili s dětmi drakiádu. I přesto, že nám počasí moc nepřálo a vítr toho dopoledne foukal málo, podařilo se některým dětem, dostat draka na oblohu, některým i do korun stromů. V závěru došlo i na…

REJ STRAŠIDEL

Dne 24.10.2022 se konal již tradiční REJ STRAŠIDEL. Děti měly strašidelnou školku už od rána, kde si vyzkoušely kouzelnické lektvary, měly strašidelnou diskotéku. V podvečeru byl pro děti nachystán program v tělocvičně, kde měly nachystány různé…

Stonožka- preventivní program pro prvňáky

Když se ve třídě spolužáci cítí a chovají jako kamarádi dobře a bezpečně, lépe se jim, a s větší chutí, pracuje. To je naše přesvědčení, a proto se kromě jiného účastníme s našimi žáky preventivních programů pro upevnění dobrých vztahů ve skupině.