Akce školy

Návštěva ÚP Svitavy

Během listopadu žáky 8. a 9. ročníku navštívil specialista na volbu povolání pan Lukáš Kudláček ze svitavského úřadu práce. Atraktivní formou jim pomohl zmapovat aktuální trh práce zejména ve Svitavském okrese.

Sbírka pro zvířátka v záchranné stanici Zelené Vendolí

  V první polovině listopadu na naší škole proběhla z iniciativy žáků materiální sbírka pro zvířátka, která nachází útočiště v záchranné stanici Zelené Vendolí. Podnětem k této sbírce byl návrh žákyně 4. třídy Elišky P. přednesený na pravidelném…

Rej strašidel

Po roční pauze jsme letos mohli zorganizovat dětmi tolik oblíbený Rej strašidel spojený s přenocováním ve škole. Pro děti z MŠ a žáky 1.-5.r. byl nejprve připravený program Podzimní strašidlení s čarodějnicemi Agátou a Malvínou. Děti si s nimi…

Drakiáda

V úterý 25.10.2022 jsme po přespání ve škole uskutečnili s dětmi drakiádu. I přesto, že nám počasí moc nepřálo a vítr toho dopoledne foukal málo, podařilo se některým dětem, dostat draka na oblohu, některým i do korun stromů. V závěru došlo i na…

REJ STRAŠIDEL

Dne 24.10.2022 se konal již tradiční REJ STRAŠIDEL. Děti měly strašidelnou školku už od rána, kde si vyzkoušely kouzelnické lektvary, měly strašidelnou diskotéku. V podvečeru byl pro děti nachystán program v tělocvičně, kde měly nachystány různé…

Stonožka- preventivní program pro prvňáky

Když se ve třídě spolužáci cítí a chovají jako kamarádi dobře a bezpečně, lépe se jim, a s větší chutí, pracuje. To je naše přesvědčení, a proto se kromě jiného účastníme s našimi žáky preventivních programů pro upevnění dobrých vztahů ve skupině. 

Pravěk

Dne 18.10. nás navštívili pracovníci z muzea v Poličce. Přenesli jsme se s nimi do pradávna a vyzkoušeli si, jak se asi žilo našim prapředkům. Dozvěděli jsme se, co používali při práci, na co přišli pozorováním přírody a co dokázali vyrobit. Bylo to…

Přehlídka středních škol 2022

Žáci 8. a 9. ročníku se účastnili 20. října Přehlídky středních škol ve svitavském multikulturním centru Fabrika. Tato akce napomáhá žákům v závěru základoškolského studia při výběru navazujícího vzdělávání. Většina z nich si z akce odnášela…

Technohrátky na Střední škole stavební ve Vysokém Mýtě

19. října žáky 9. ročníku a vybrané žáky 8. ročníku čekal další díl projektu Technohrátky. Tentokrát trávili den na Vyšší odborné škole stavební a Střední škole stavební ve Vysokém Mýtě. V soutěžích se jim nepodařilo získat umístění. Přesto se z…

Pravěk v ruce a hliněná dílna

V úterý 18. 10. 2022 si žáci 4. a 5. ročníku vyzkoušeli a poznali způsob života našich předků. Prožitkovým programem je provázeli pracovníci z Muzea Polička. Prostřednictvím autentických předmětů (oštěpy, šípy, sekery, nádoby, nožíky, šperky) žáci…