Projektový den ZD Trstěnice

Projektový den ZD Trstěnice

Dne 15. února jsme opět oživili tradiční spolupráci se Zemědělských družstvem Trstěnice, přímo s předsedou družstva, panem Ing. Pavlem Krejsou. V areálu, budovách a chovatelských zařízeních byl pro 6. až 9. ročník ZŠ a MŠ Trstěnice realizován projektový den se zaměřením na chov kombinovaného plemene skotu. Jednalo se jalovice a krávy plemene český strakatý skot, který je určen pro produkci mléka i masa.

Žáci prošli stanoviště zahrnující celý reprodukční cyklus: od právě narozených telat, přes zástav až po vysokobřezí jalovice a porodnu. Samostatná pozornost byla věnována dojným kravám a dojírně. Na konci společně stráveného času všichni přítomní znali množství nových pojmů, měli tušení, jakým způsobem se o skot pečuje během celého života, jak se krmí a jak vypadá areál družstva jako celek.

Již nyní je mnoho druhostupňových žáků, zejména chlapců, rozhodnuto, že chce pracovat v zemědělství. Děkujeme panu předsedovi Ing. Pavlovi Krejsovi za možnost náhledu, jak v praxi vypadá živočišná zemědělská produkce.