Program všeobecné primární prevence

 1., 2. a 3. třída

Na světě nejsi sám

Pomoci dětem pochopit, že jejich život a život ostatních je jedinečný a že ho musíme chránit. Život znamená také neubližovat druhým a vzájemně si pomáhat.

  • podpora individuality a zdravého sebevědomí žáků
  • rodina, kamarádi, lidi kolem nás, svět, ve kterém žijeme
  • příroda a ochrana životního prostředí
  • čím se liší lidé kolem nás (vzhled, povaha)
  • emoce, zvládání negativních emocí (hněv, závist…)

škádlení nebo šikana – prevence sociálně-patologických jevů
(šikana, agresivita, extrémismus)

4. a 5. třída

Z housenky motýlem

Období přechodu z dětství do dospívání – fyzické a psychické změny.

  • zdravý růst = správná strava, vznik a vývoj lidského jedince
  • změny tělesné, hygiena, naše intimita, zvyšování bezpečnosti dětí
  • změna vztahů s okolím-co je slušnost, vulgárnost
  • samostatnost a zodpovědnost, kapesné