Akce školy

Přespolní běh Litomyšl - máme jedno 2. místo

Dne 22.9. 2022 se naši žáci zúčastnili oblastního kola v přespolním běhu v Litomyšli. Umístění v jednotlivých kategoriích:  Švec Josef 16. místo; Lněnička Šimon 17. místo; Šafránek Miroslav 16. místo; Doležal Josef 5. místo; Sotona Kryštof 14. místo…

Preventivní program pro 1. třídu

Ve čtvrtek 8.9. 2022 nás navštívili pracovníci centra SVP Alfa se svým programem. Řekli jsme jim, že my prvňáci se zatím moc navzájem neznáme, i paní učitelka a paní asistentka jsou pro nás nové. Že si rádi hrajeme, dovídáme se nové věci a smějeme…

Plavba po on-line moři

Žáci 4. a 5. ročníku 12. 9. 2022 propluli bezpečně pod vedením zkušeného kapitána (lektora společnosti Acet ČR) nebezpečnými a rozbouřenými vodami internetu. Děkujeme za nezapomenutelnou a přínosnou plavbu!

Preventivní program 2.+3. třída

V pátek 9.9.2022 proběhl ve 2. a 3. třídě preventivní program SVP Alfa. Děti během dopoledne získaly více informací o sobě navzájem, o svých schopnostech. Zdokonalovaly se při práci ve skupinách. Mezi aktivitami, které proběhly, bylo např.…

ŠD Čistá, Litomyšl U školek - 3D tisk,

V červnu proběhla v ŠD návštěva dvou školních družin. ŠD Čistá a ŠD Litomyšl U Školek, které nás navštívili v  rámci projektu modernizace cvičné kuchyňky a počítačové učebny. Pan učitel P.Teplý zde žáky opět seznámil s počítačovou učebnou a s 3D…

Bambini Cup 2022

Dne 24. 6. 2022 vyrazili vybraní druháci a třeťáci, naši stateční fotbaloví válečníci, dobít zlatý putovní pohár na tradiční turnaj v nedalekém Dolním Újezdě. Z počátku naši chlapci naháněli svými výsledky soupeřům hrůzu a turnaj jsme rozjeli s…

Dopravní soutěž

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ ZŠ Trstěnice 2022 Dne 8. června 2022 proběhla na naší škole oblíbená dopravní soutěž. Žáci 4. – 8. ročníku postupně plnili tyto 2 disciplíny:  1) část teoretická  – písemný test 20 otázek o silničním provozu +  2) část praktická  –…

Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 26.5.2022 prvňáci navštívili knihovnu v Litomyšli, kde byli pasováni na čtenáře. Mají za sebou rok trénování a ukázali, že si to zaslouží. Blahopřejeme jim a přejeme krásný čas trávený s knížkami.

Beseda s ing. Pavlem Krejsou

V rámci projektu modernizace počítačové učebny, proběhla v pondělí 30.5. 2022 beseda pro žáky 4. a 5. třídy s předsedou ZD Trstěnice ing. Pavlem Krejsou. Žáci si prostřednictvím poutavé prezentace doplnili vědomosti a získali nové informace z učiva …

Projekt Tradiční stavitelství

Projekt Tradiční stavitelství v polygonální stodole v Trstěnici V měsíci květnu se žáci 6. a 7. ročníku naší školy mohli zúčastnit projektu o tradičním stavitelství v polygonální stodole v Trstěnici. Teoretická hodina proběhla ve škole, kde paní…

Dopravní výchova Litomyšl

Dne 19.5.2022 žáci 4. a 5. ročníku jeli do Litomyšle, kde navštívili DDM. Děti musely splnit test zaměřený na dopravní tématiku a pak šly na dopravní hřiště, kde si vypůjčily kola a jezdily závěrečnou jízdu. Někteří žáci si odvezli řidičský průkaz…

Modernizace - setkání ŠD Osík a I. ŠD Litomyšl

V rámci projektu modernizace cvičné kuchyňky a počítačové učebny, proběhlo setkání školních družin  ŠD  Osík a I. ŠD Zámecká Litomyšl. Pan učitel P.Teplý zde žáky seznámil s počítačovou učebnou a s 3D tiskárnou. Žáci ŠD Osík  si pod vedením p…