Pravěk v ruce a hliněná dílna

V úterý 18. 10. 2022 si žáci 4. a 5. ročníku vyzkoušeli a poznali způsob života našich předků. Prožitkovým programem je provázeli pracovníci z Muzea Polička. Prostřednictvím autentických předmětů (oštěpy, šípy, sekery, nádoby, nožíky, šperky) žáci porovnali a zhodnotili použité materiály (kámen, kost, hlína, kov) a předměty zařadili pomocí časové osy do jednotlivých období pravěku. Na závěr si žáci vyzkoušeli, jak obtížné je získat oheň, řezat pazourkem, vytvořit si hliněnou nádobu a ochutnali pravěkou dobrotu (placky).

Fotogalerie