Sbírka pro zvířátka v záchranné stanici Zelené Vendolí

 

V první polovině listopadu na naší škole proběhla z iniciativy žáků materiální sbírka pro zvířátka, která nachází útočiště v záchranné stanici Zelené Vendolí. Podnětem k této sbírce byl návrh žákyně 4. třídy Elišky P. přednesený na pravidelném setkání Žákovského parlamentu. Do sbírky se aktivně zapojili žáci za velké podpory rodičů (občanské sdružení PRO SCHOLA) a občané obce Trstěnice. Materiál (krmení pro zvířátka) byl shromažďován v prostorách školy a obecního úřadu a dopraven do záchranné stanice zástupci o. s. PRO SCHOLA.

      Všem štědrým dárcům děkujeme!