Výtěžek z charitativního Velikonočního prodejního jarmarku

Milí žáci, vážení rodiče, 

chtěla bych Vás informovat o výsledku charitativního Velikonočního prodejního jarmarku, který proběhl v úterý 4.4.2023 a jehož výsledek bude věnován na pomoc malé Anielce. Díky Vaší hojné účasti a Vašim štědrým příspěvkům bylo vybráno úctyhodných 30 681 Kč a další 3 000,- Kč přidaly cvičenky, jež chodí cvičit do naší tělocvičny v úterý navečer. Akce, jež byla zorganizována z iniciativy žáků, kteří nás velmi mile překvapili tím, kolik výrobků si zejména doma sami nebo ve spolupráci s Vámi rodiči či prarodiči připravili, se vydařila a všichni jsou připraveni se na podobné akci v budoucnu opět podílet. Ještě jednou veliké poděkování Vám všem. 

Simona Kubešová, ředitelka školy