Den Země

V den skoro magického data 22. dubna 2022 jsme slavili Den Země! Jak slavit a nezatěžovat stále víc a víc naši planetu? Přeci úklidem! Žáci rozděleni podle tříd se svými třídními učiteli uklízeli odpadky okolí školy. Každá skupina se vydala předem domluvným směrem. Náš organizovaný úklid zasáhl do katastrů obcí Čistá i Trstěnice. Odpad jsme sbírali do pytlů a průběžně třídili do kontejnerů na plast, sklo, případně papír. Nerecyklovatelný odpad jsem ukládali do kontejneru ke škole. Nebezpečný odpad a velké černé skládky jsme naštěstí nenašli. Za menší černou skládku by šlo označit větší množství odpadků V Boří. Jsme rádi, že jsme mohli udělat něco prospěšného pro životní prostředí.  Všem účastněným děkuji!