Sběr papíru 2022

Na konci dubna proběhl tradiční sběr papíru a dektur na naší škole. Papír bylo možno dovést ke škole a odevzdat, nebo přímo do firmy Recycling. Dohromady se školkou bylo odevzdáno 7 538 kg papíru. Odměna za odevzdaný papír bude rozdělena takto:

MŠ - 1254 kg …….. 3 737 Kč       (100 procent )

ZŠ - 6 284 kg …….. 13 109 Kč     ( 70 procent částky )

Proschola   ……..      5 618 Kč       ( 30 procent částky za ZŠ )

Nejlepší sběračkou papíru byla Eliška Kučerová z 6. ročníku - odevzdala 1955,5 kg papíru. na druhém místě se umístili se shodným počtem kilogramů Tobek Jan ze 7. ročníku a Tobek Michal z 5. ročníku. Všem, kteří odevzdali papír a zajistili finance pro jednotlivé třídy do třídního fondu, děkujeme.

Celkové výsledky ZDE: