Modernizace - setkání ŠD Osík a I. ŠD Litomyšl

V rámci projektu modernizace cvičné kuchyňky a počítačové učebny, proběhlo setkání školních družin  ŠD  Osík a I. ŠD Zámecká Litomyšl.

Pan učitel P.Teplý zde žáky seznámil s počítačovou učebnou a s 3D tiskárnou. Žáci ŠD Osík  si pod vedením p.vychovatelky H.Frajdlové upekli ve cvičné kuchyňce velikonoční linecké cukroví. Žáci I.ŠD Zámecká si ve cvičné kuchyňce vytvořili mýdlo ke Dni matek. Obě akce byly zdařilé a těšíme se na další spolupráci.