Projekt Tradiční stavitelství

Projekt Tradiční stavitelství v polygonální stodole v Trstěnici

V měsíci květnu se žáci 6. a 7. ročníku naší školy mohli zúčastnit projektu o tradičním stavitelství v polygonální stodole v Trstěnici.

Teoretická hodina proběhla ve škole, kde paní Kmošková promítala videa o rozebrání a opětovném postavení stodoly. Podělila se s námi o zážitky z této akce a bylo zřejmé, že bez velkého nadšení a zápalu, by taková věc nemohla být realizována.

Dalším bodem byla návštěva u nich ve stodole, kde proběhla ukázka hospodaření na venkově. Děti si zkusily výrobu mlatu, jak za starých dob a vše co s tím bylo spojeno. Šlapaly hlínu se slámou bosýma nohama a zjistily, jak náročné to bylo. Celý program byl laděn tak, aby děti získaly představu, jak se tehdy žilo, a jaké byly způsoby práce a používané materiály.