ŠD Čistá, Litomyšl U školek - 3D tisk,

V červnu proběhla v ŠD návštěva dvou školních družin.

ŠD Čistá a ŠD Litomyšl U Školek, které nás navštívili v  rámci projektu modernizace cvičné kuchyňky a počítačové učebny.

Pan učitel P.Teplý zde žáky opět seznámil s počítačovou učebnou a s 3D tiskárnou. Žáci si odnesli drobné dárečky vytisknuté na 3D tiskárně.

 Pod vedením p.vychovatelky  H.Frajdlové si žáci  z Čisté ve cvičné kuchyňce udělali ovocné špízy, na kterých si velice pochutnali. Žáci ze školní družiny U Školek si vytvořili voňavé mýdlo dále si vyzkoušeli embosování na lisovacím přístroji  Big shot.

Všichni odjížděli s nadšením a plni nových zážitků.