Přírodovědný klokan

Letos se žáci 8. a 9. ročníku konečně účastnili Přírodovědného klokana v obvyklé formě. V rámci výuky v rozsahu jedné vyučovací hodiny odpovídali písemně na více než dvacet otázek zejména z oblasti, přírodopisu, zeměpisu a fyziky. Nejlepších bodových zisků v rámci školy dosáhli tito žáci: za osmý ročník Tadeáš Karlík a Ela Šindelářová, za devátý ročník Jakub Havelka a Daniel Pekárik. V rámci Pardubického kraje jsme nevynikli.