V odpoledních hodinách dne 12.12.2019 proběhla v tělocvičně školy Vánoční besídka. Po úvodním slovu paní ředitelky Kubešové nastoupily moderátorky z 9. ročníku Vendula Siglová a Pavlína Rosendorfová. Jako první uvedly děti z mateřské školy s krásným vystoupením s Živým betlémem a koledami. Následovali žáci prvního a devátého ročníku s říkadly a společným tancem na píseň Buchet je spousta. Druhý a třetí ročník vystoupil s básněmi a písní Prosinec od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka za doprovodu kytary. Poté se na jevišti objevili čtvrťáci a páťáci s pohádkou O pejskovi a kočičce. Po vystoupení žáků ZUŠ zatancovali tanec z Pomády. Další číslo našeho programu obstaral taneční kroužek. Malé tanečnice předvedly moderní tanec na moderní hudbu. Celou Vánoční besídku zakončil STS - Sbor trstěnických slavíků - zpěvem několika koled a písní Rolničky. Před a po besídce probíhal prodej věcí vytvořených našimi žáky a výtěžek bude věnován dítěti s poruchou příjmu potravy. Foto zde.  

Nice to meet you

Naše úvodní setkání s programem eTwinning jsme během prosince úspěšně zakončili. V projektu s názvem Nice to meet you se žáci 4. třídy díky svým znalostem angličtiny seznámili s kamárady ze ZŠ Habovka ze Slovenska. Vzájemně se představili videonahrávkou a prostřednictvím pohlednic si popřáli hezké Vánoce. Moc jsme si to všichni užili! Foto zde.

 Projektový den na téma Sametové revoluce

Vzhledem ke třicetiletému výročí Sametové revoluce proběhl na naší škole projektový den, v rámci kterého se měli žáci dozvědět informace, jež vedly k pádu komunistického režimu u nás. Žáci druhého stupně byli rozděleni do skupin a na jednotlivých stanovištích plnili zadané úkoly, za něž získávali klíče, jakožto jeden ze symbolů Sametové revoluce. Celý projekt byl koncipován jako bourání Berlínské zdi, která se na několik desetiletí stala symbolem rozděleného světa. Čím více informací žáci získali, tím více ubývalo ze zdi cihel a bílá místa se plnila hesly, jmény a událostmi spojenými se Sametovou revolucí. Na závěr celého programu si žáci symbolicky zacinkali získanými klíči a společně zazpívali písně Modlitba pro Martu a Jednou budem dál. Foto zde.

Letos se naše škola zapojila do projektu Krabice od bot. Tento projekt pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické. Jedná se o dobrovolné darování nových nebo zachovalých věcí, hraček, drogerie, bižuterie apod. Prostě věci, které by i vám (v daném věku) udělaly radost. Dárky se dají do krabice od bot a zabalí do vánočního papíru. Na krabici se uvede předem rezervovaný věk a pohlaví dítěte a odveze se do sběrného místa.V našem případě to byl Osík u Litomyšle, kde se o sběr dárků stará Dámský spolek Maceška.Sociální pracovníci donesou dárky na Štědrý den dětem rodin, které žijí v tíživé sociální situaci.Žáci v jednotlivých třídách nosili věci k darování a ty se potom spojily v balíčky. Celkem jsme darovali 19 balíčků pro děti od 5 do 17 let.Děkujeme všem, kteří cokoliv darovali. Vopařilová L., Lorencová Š.

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist