16.09. 20Bambini cup

Dne 10.9.2020 jsme s žáky 2. a 3. ročníku vyrazili na Bambini cup do Dolního Újezd.

Hráli jsme 4 zápasy,ale soupeři byli silní. Sice se nám nepodařilo umístit jako tým, ale dovezli jsme 2 individuální ocenění. Nejlepším brankářem  turnaje byl Josef Doležal (2. ročník) a nejlepší týmový hráč byl Dominik Částek (2. ročník). Celý turnaj si kluci moc užili, i když nám počasí nepřálo, tak zakončení bylo super.  Po křtu  nového hřiště na nás čekal výborný řízek. Děkujeme pořadatelům a těšíme se na další ročník. Foto zde.

Pasování na čtenáře

Na počátku letošního školního roku jsme byli pozvání do Městské knihovny v Litomyšli k slavnostnímu pasování žáků na čtenáře. Knihovna ve spolupráci se studentkami SpgŠ Litomyšl připravila dětem příjemné dopoledne. Žáčci s pomocí pohádkových průvodců, plnili úkoly založené především na osvojené dovednosti – čtení. Měli za úkol poznat podle vůně různé druhy koření, vyluštit z básniček pohádkovou postavu, rozpoznat správné roční období a další. Odměnou jim bylo slavnostní pasování na čtenáře, předání knihy, která byla vydána pouze pro tyto účely pasování a na rok předplacené průkazky do litomyšlské knihovny. Počasí nám přálo, a tak byla zmrzlina sladkou tečkou za tímto krásným dopolednem. Mgr. Jana Holcová Foto zde.

 

Letošní zahájení školního roku nám překazil déšť a bezpečnostní opatření. Kvůli dešti jsme se nemohli sejít všichni venku, kvůli hygienickým opatřením ani v uzavřeném prostoru, proto žáci zahájili školní rok se svými třídními učiteli ve třídách. Pouze prvňáčci mohli za přítomnosti rodičů absolvovat slavnostní přivítací rituál. Všem žákům školy přejeme úspěšný školní rok prožitý ve školních lavicích se svými učiteli a kamarády. Foto zde.

Závěr školního roku 2019-2020 proběhl 30.6.2020 předáním vysvědčení žákům v jednotlivých třídách. Pouze žáci 9. ročníku absolvovali slavnostní předání vysvědčení spojené s vyřazením těchto žáků co by absolventů v areálu za školou v přítomnosti zaměstnanců školy a jejich bývalých učitelů. Součástí akce bylo také  vyhlášení nejlepší žákyně školy - je jí Vendulka Siglová. Ocenění si zasloužila nejen za výborné studijní výsledky v průběhu celé školní docházky, ale také za svůj svědomitý přístup k plnění školních povinností, reprezentaci školy v různých soutěžích, ochotu, pomoc spolužákům a nejen jim, ale i ostatním, kteří něco potřebovali. Na fotografie se můžete podívat zde. Všem žákům přejeme krásné prázdniny a těšíme se na Vás zase 1. září 2020.