Akce školy

Exkurze v Ravensburgeru v Poličce

Minulý týden jsme s 2. a 3. třídou navštívili velkou výrobní firmu oblíbené deskové hry puzzle. Děti viděli, jak tato hra vzniká kousek po kousku. Prošli jsme celou továrnu a jako odměnu si děti odnesly dárek. Ve firmě se nesmělo fotit, ale dojmy…

Sběr papíru jaro 2023

Sběr papíru jaro 2023 dopadl s těmito výsledky: MŠ 939 kg s průměrem na žáka 40,8 kg, ZŠ 2720 kg s průměrem na žáka 27,5 kg. Podle ročníků 1.  3.r - 769 kg s průměrem 64,1 kg     2.   6.r  338,5 kg s průměrem 48,4     3.   MŠ 939 kg s průměrem 40,8…

Besídka ke DNI MATEK

 Ve spolupráci se ŠD, dramatickým kroužkem a ZUŠ Dolní Újezd se dne 17.5.2023 v prostorách tělocvičny uskutečnila pohádková besídka pro maminky. Děti si připravily krásná pásma pohádek, básniček a tanečků. Dětem se vystoupení vydařilo a těšíme se na…

Dopravní výchova v Litomyšli

Ve čtvrtek 18. 5. 2023 se žáci  4. třídy účastnili druhé části preventivního programu - Dopravní výchova. V učebně SVČ Litomyšl si za pomoci lektora a připravené prezentace zopakovali pravidla silničního provozu. Poté následoval očekávaný a obávaný…

Přednáška paní Kmoškové

V úterý 9. května nás navštívila paní Kmošková z Mikšíkova statku. Bylo to v rámci memoranda o spolupráci v projektu Rozvoje a modernizace odborné učebny na Základní a mateřské škole v Trstěnici se Spolkem archaických nadšenců. Žákům 2. třídy v…

Přednáška pana Krejsy

Pan Krejsa ze zemědělského družstva Trstěnice nás navštívil 24. dubna v rámci memoranda o spolupráci v projektu Rozvoje a modernizace odborné učebny na Základní a mateřské škole v Trstěnici. Žákům 4. a 5. ročníku pověděl o hospodářských zvířatech i…

Přednáška pana Sotony

Pan Sotona, soukromý zemědělec z Trstěnice, nás navštívil 20. dubna v rámci memoranda o spolupráci v projektu Rozvoje a modernizace odborné učebny na Základní a mateřské škole Trstěnice. Vysvětlil našim prvňáčkům k čemu zemědělství slouží a jak…

Přátelství a láska - preventivní program

Žáci 6.-9. třídy zúčastnili preventivního programu Přátelství a láska. Trval sice tři vyučovací hodiny, ale všem to velmi rychle uteklo. Bavili jsme se o vztazích, přátelství a hráli různé hry. Přednášející byl velice sympatický a dokázal program…

Finále přírodovědné poznávací soutěže v Litomyšli

V úterý 2. května jsme se vydali, již naposledy v tomto školním roce, do Střediska volného času v Litomyšli, kde se pořádalo finálové kolo v přírodovědné “poznávačce”. Z každé kategorie bylo pozváno deset nejlepších žáků. Z naší školy to byl Mikuláš…