Vážení rodiče,
dovolte mi, abych vám popřála vše nejlepší do nového roku, zejména pevné zdraví a ať je ten nadcházející rok 2022 pro každého z vás ve všech směrech lepší než rok 2021. Zároveň děkuji za přízeň a podporu naší škole.
Od pondělí 3.ledna 2022 se vracíme k běžné prezenční výuce. V období 3. - 16.1. se budou všichni žáci i zaměstnanci školy bez ohledu na prodělanou nemoc či očkování 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek testovat antigennimi testy. Testování proběhne ve stejném režimu jako dříve.
Se srdečným pozdravem

Simona Kubešová

Vážení rodiče, milí žáci,

z důvodu šíření onemocnění Covid-19 jak mezi zaměstnanci, tak mezi žáky školy, vyhlašuji
na dny 20. - 22.12.2021 ŘEDITELSKÉ VOLNO pro všechny žáky školy.

Krajská hygienická stanice dále doporučuje, aby žáci 1. st. ve dnech 16. a 17.12.2021 zůstali doma na distanční výuce. Pokud i přes toto doporučení trváte na osobní přítomnosti Vašeho dítěte ve škole, kontaktujte prosím neprodleně třídní učitelku.

Žáci 2 .st. pokračují 16. a 17.12.2021 v distanční výuce. Hodiny, které byly v rozvrhu označeny jako online hodiny budou odučeny za předpokladu, že vyučující bude schopen učit (téměř všichni učitelé 2 st. onemocněli). V opačném případě bude zadána samostatná práce. 

Děkuji všem za pochopení a spolupráci a přeji  Vám hlavně pevné zdraví, pokud možno příjemně strávený adventní čas a šťastné prožití vánočních svátků.

Simona Kubešová, ředitelka školy

11.12. 21rozvrh

Vážení rodiče,

níže je rozvrh hodin pro týden od 13. do 17.12.2021. Žlutě označené hodiny proběhnou online v aplikaci Teams ve stejných časech jako ve škole. Na neoznačené hodiny bude zadána samostatná práce dle pokynů příslušných vyučujících. Pokud do školy přijdou žáci, kteří mají právo na prezenční výuku vzhledem k tomu, že jsou očkovaní nebo prodělali onemocnění Covid v posledních 180 dnech, pak:

  • hodin, které budou odučeny učitelem, na nějž se nevztahuje karanténa, se mohou účastnit prezenčně

  • hodin, které budou odučeny učitelem, na nějž se vztahuje karanténa, se mohou účastnit distančně pod dohledem pracovníka školy (pokud bude těchto žáků víc, budou se jejich zařízení ve třídě rušit)

  • v ostatních hodinách nad nimi bude zajištěn pouze dohled

  • po vyučování bude v provozu družina pro přihlášené žáky

Situace se může změnit, pokud by někdo další ze zaměstnanců onemocněl nebo musel do karantény.

Pokud se rozhodnete poslat Vaše dítě, které má právo na prezenční výuku, do školy, nezapomeňte si přihlásit oběd u vedoucí školní jídelny.

Prosím, informujte třídní učitele, kdy se bude Vaše dítě vracet do školy, zda se bude vracet po 7 dnech a PCR testu nebo upřednostníte čtrnáctidenní karanténu. Závěr týdne (16. a 17.12.) stejně jako týden další (od 20.12.) je v tuto chvíli nejistý, neboť nevíme, jak se situace vyvine. Zvažujeme i možnost vyhlášení ředitelského volna ve dnech 20.-22.12.2021.

Vážení rodiče, děkujeme za spolupráci, trpělivost a pochopení. Přejeme Vám pokud možno klidné předvánoční období a pevné zdraví. 

Za všechny zaměstnance Simona Kubešová, ředitelka školy

  

  

  

 

 

 

09.12. 21karanténa

 Vážení rodiče, milí žáci,

od 10.12.2021 většina tříd přechází dle doporučení KHS do karantény. Bližší informace jste obdrželi prostřednictvím Bakalářů.

Níže zasílám rozvrh hodin pro zítřejší den.

Vzhledem k tomu, že do karantény přechází i několik zaměstnanců, nejsme schopni zajistit prezenční výuku pro žáky, kteří prodělali nemoc nebo jsou očkovaní. Jsme si vědomi toho, že mají nárok na prezenční výuku. Pokud se jí chtějí ve škole účastnit, pak v hodinách, které povede učitel, který nemusí být v karanténě, se budou učit ve třídě s ním, v ostatních hodinách nad nimi můžeme zajistit pouze dohled.
Věřím, že se situace během zítřejšího dne stane přehlednější a poskytnu Vám další přesnější informace.
Co se týká stravování, všem žákům kromě žáků 2.r. budou obědy automaticky odhlášeny a pokud máte zájem o odebrání oběda, nahlaste prosím toto vedoucí školní jídelny ráno do 7. h.

Děkujeme za pochopení a spolupráci v této nelehké době.

Simona Kubešová, ředitelka školy

 

 

7.50 – 8.45

8.45           – 9.30

9.50 – 10.35

10.45 – 11.30

11.40 – 12.25

1.r.

distančně

 

 

Český jazyk

Sommerová

Matematika

Sommerová

 

2. r. prezenčně

Český jazyk

Holcová

Český jazyk
Holcová

Výtvarná výchova
Koutná

Tělesná výchova
Koutná

 

3. r.
distančně

 

 

Český jazyk

Dufková

Český jazyk

Dufková

 

4. r.

distančně

 

 

Matematika
Holcová

Český jazyk
Holcová

 

5. r.

distančně

 

 

Český jazyk

Dufková

 

Český jazyk

Dufková

 

 

 

 

 

 

 

 

7.50 – 8.45

8.46           – 9.30

9.50 – 10.35

10.45 – 11.30

11.40 – 12.25

6.r.

distančně

 


Hronová

M

Kubešová

Čj
Ondráčková

 

7.r.

distančně

 

D

Chadima

Nj
Ondráčková

Hronová

 

8.r.

distančně

 

Nj

Ondráčková

Ov

Chadima

M

Teplý

 

9.r.

distančně

 

M
Teplý

 

F

Hronová

Ov

Chadima

 

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist