Vedoucí ŠJ Jana Siglová oznamuje, že 1.9.2021 žáci nemají přihlášen oběd ve ŠJ. Od 2.9.2021 je oběd automaticky všem žákům přihlášen. Ti, kdo nemají o odebrání stravy zájem, prosíme, aby si oběd odhlásili na tel. čísle 604 169 373.

Vážení rodiče,

blíží se datum 1. září – den nástupu Vašich dětí do školy a proto si dovoluji Vám poskytnout nezbytné informace. Snad jste si spolu s dětmi užili pěkné léto a načerpali dostatek sil do nadcházejících měsíců. Věříme, že tento školní rok proběhne klidněji než ten předchozí a užijeme si ho včetně osobních setkání.

Na základě manuálu MŠMT zveřejňujeme základní informace k nástupu do školy.

Žáci nastupují do školy 1. září. S sebou si přinesou přezůvky, psací potřeby a papír, roušku, ve které se budou pohybovat ve společných prostorách, ve třídách ji odkládají. Před zahájením bude v čase 7.15 – 8.00 h probíhat testování žáků způsobem, na jaký jste již zvyklí. Zahájení školního roku proběhne v případě příznivého počasí od 8 hodin v areálu za školou. Po skončení společné části se žáci rozejdou do tříd se svými třídními učiteli. V případě nepříznivého počasí proběhne zahájení pouze ve třídách.


Testování během prvního dne se netýká prvňáčků, ti se otestují 2. září ráno. Z testování nemusíte mít strach, jedná se o zcela neinvazivní metodu a u testování mohou být rodiče. Více informací spojených s testováním uvádíme níže.

2. září čekají všechny žáky třídnické hodiny a focení tříd, ukončení výuky je plánováno pro 1. stupeň na 11. 30 a pro 2. stupeň na 12. 25 hodin.

Od 3. září se začínáme učit dle připraveného rozvrhu.

V doporučení MŠMT je eliminovat vstup třetích osob do budovy školy. Prosíme tedy o respektování tohoto pravidla a pokud s námi potřebujete komunikovat, zvažte závažnost důvodu, proč nás chcete navštívit, jestli nebude stačit korespondence či telefonický hovor. U rodičů prvňáčků samozřejmě počítáme se vstupem do budovy a to po dobu září. Dodržujte však prosím při vstupu do budovy všechna hygienická nařízení, včetně správného použití respirátoru.

Škola bude zvýšeně dbát na dodržování hygienických předpisů (mytí rukou, dezinfekce, větrání, …). V souvislosti s tím je nutné, aby žáci používali jednorázové ručníky  a byli vybaveni  jednorázovými kapesníky.

Pokud vaše dítě vykazuje příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, bolest v krku, bolest hlavy, ...), neposílejte ho prosím do školy. U dětí s chronickým či s alergickým onemocněním (př. rýma, kašel) – je nutné potvrzení od lékaře.

Informace spojené s testováním

Škole budou dodány antigenní testy Genrui BioTech, které jsou neinvazivní. Žák se testuje sám, v případě potřeby je mu nápomocen učitel či asistent.

U žáků 1. - 3. tříd mohou být při testování přítomni zákonní zástupci.

Testovat se bude ještě 6. a 9. září, vždy po příchodu do školy ve třídě, poté jen lokálně dle situace.

Pokud žák není při testování přítomen, testuje se hned po příchodu do školy.

Netestují se žáci plně očkovaní a ti, co jsou ve lhůtě po prodělání covidu, případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě – všechna potvrzení prosím odevzdávejte třídnímu učiteli.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, pak podle nařízení

  • se bude moci prezenční výuky účastnit, ale za použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole i ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru

  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,

  • nesmí zpívat,

  • používá hygienické zařízení určené školou

  • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních

V případě, že máte výhrady k testování výše uvedeným typem testů prováděným výtěrem z nosu, je možné využít testy plivací, které pro své dítě pořídíte na vlastní náklady a které jsou schválené ministerstvem zdravotnictví. 

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola nemůže umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. 

Dále prosíme rodiče, aby sdělili škole, pokud jejich dítě bylo v posledních 14 dnech před návratem do školy v zahraničí a pokud ano, tak v které zemi.

 

Informace k platbě stravného za měsíc  květen 2021


Peníze za obědy za měsíc květen 2021 v případě, že nemáte zřízen souhlas s inkasem, zasílejte  od 10.6.2021 do 15.6.2021 na účet školní jídelny 280800706/0300. Do kolonky zpráva pro příjemce pište jméno a příjmení dítěte. V případě dotazů volejte na tel 605169373 - p. Jana Siglová. Informace o konkrétní částce naleznete zde.

                                                                                           Jana Siglová, vedoucí ŠJ

 Dne 8.6. 2021 proběhne focení tříd. Společná fotografie 40 Kč, skupinky po 25 Kč.

Platná omezení:

- žáci i zaměstnanci se povinně 1x týdně testují vždy v pondělí (nebo v den prvního příchodu do školy)

- pohyb ve všech prostorách školy je možný pouze s respirátorem, žáci mohou mít roušku, učitelé jazyků mohou mít štít a odstup minimálně 2 m.

- pravidelná dezinfekce rukou

- časté a pravidelné větrání

- děti svačí na svém místě

Výuka probíhá podle původního rozvrhu pro prezenční výuku.

V průběhu prvního adaptačního týdne nebudou žáci ústně ani písemně zkoušeni, nebude probíhat známkování a nebudou zadávány domácí úkoly.

Výuka cizích jazyků: probíhá ve standardních skupinách

Výuka tělesné výchovy: probíhá ve standardních skupinách napříč třídami, sportovat lze pouze venku (zde možnost bez roušky/respirátoru – podmínkou je dodržení rozestupů)

Výuka hudební výchovy: zpěv je stále zakázán, bude nahrazen jinými činnostmi

Homogenní skupiny: 1. - 3.r.
                                    4. + 5.r.
                                    6. - 9.r.

Příchod žáků: V pondělí vždy v 7. - 7.30 h

Testování probíhá: vždy v pondělí (nebo v den prvního příchodu do školy)
                         1.  -3. r. – vchod u 1. třídy 
                         4. + 5. r. – běžný vchod 
                         6.  -9. r. – vchod u hřiště MŠ 

Příchod do školy:
v pondělí určeným vchodem, v ostatní dny všichni žáci přichází běžným vchodem;
po příchodu si u vstupu dezinfikují ruce,
před začátkem vyučování sedí na chodbě na lavičkách určených pro danou třídu, v 7.40 h odchází do své třídy

Velká přestávka:
- za příznivého počasí pobyt venku:
                1. - 3.r. – v prostoru venkovní učebny
                4. + 5.r. –  v prostoru u hřiště MŠ
                6. - 9.r. –  v prostoru u tělocvičny
- za nepříznivého počasí jsou žáci ve třídách

Odchod na oběd: 11.25 – žáci 4.+5.r.

                              11.45 – žáci 1.-3.r.  po obědě se žáci, kteří mají 5.h., vrací na výuku, ostatní jdou
                                           do ŠD

                              12.25 h – žáci 6. – 9.r. 

Ve školní jídelně spolu sedí u stolu žáci z jedné třídy.

Školní družina – do 15. h odděleně 1. r. (dohled asistentky) a 2.+3.r. ve ŠD

Důležité upozornění pro strávníky

Obědy pro všechny žáky budou od 17. 5. 2021 všem žákům automaticky přihlášeny. Pokud někdo nemá o oběd zájem, odhlásí si ho u vedoucí ŠJ. 

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist