Sportovní kroužek pod vedením Martina Šorfa se uskuteční poprvé v úterý 2.10. od 13:00.