Informace k platbě stravného za měsíc  duben 2021


Peníze za obědy za měsíc duben 2021 v případě, že nemáte zřízen souhlas s inkasem, zasílejte  od 7.5.2021 do 12.5.2021 na účet školní jídelny 280800706/0300. Do kolonky zpráva pro příjemce pište jméno a příjmení dítěte. V případě dotazů volejte na tel 605169373 - p. Jana Siglová. Informace o konkrétní částce naleznete zde.

                                                                                           Jana Siglová, vedoucí ŠJ

Distanční výuka

1. ročník

8.45 h

 9.50 h

Pondělí

Mgr. Čejková Aj

 Třídní učitelka Čj, M

úterý

Konzultace s třídní učitelkou

 

středa

Třídní učitelka Čj, M

 

čtvrtek

Třídní učitelka Čj, M

 

pátek

 

 
 
Distanční výuka 

2. ročník

8.45 h

9.50 h

Pondělí

 

Třídní učitelka Čj

úterý

Mgr. Čejková Aj

Třídní učitelka M

středa

 

Mgr. Jiroutová Prv

čtvrtek

 

Třídní učitelka Čj/M

pátek

 

Třídní učitelka Čj

 Distanční výuka 

3. ročník

7.50 h

8.45 h

9.50 h

10.45

Pondělí

 

 

 

Třídní učitelka Čj

úterý

 

Třídní učitelka M

 Mgr. Čejková Aj 

 

středa

 

 

 

Mgr. Jiroutová Prv

čtvrtek

 

 

 

Třídní učitelka M

pátek

Mgr. Čejková  Aj

 

 

Třídní učitelka Čj

Prezenční výuka

4.roč 

Po 

Čj

Čj

M

Pd  

Tv 

 

  Pč 

 

Út 

Čj 

Vl 

Pd 

Aj  

 

 

 

St 

Čj

M

Čj 

Hv 

 Tv

 

 

 

Čt 

Aj

M

Čj

Vv 

Vv 

 

 

 

Pá 

Čj 

Aj 

Vl

 Inf

 

 

 

Prezenční výuka  

5.roč 

Po 

Čj

M

Čj

Pd 

Tv  

 

  Pč

 

Út 

M

Čj 

Vl 

Aj 

Pd  

 

 

 

St 

M

Čj

Čj 

Hv

 Tv

 

 

 

Čt 

Čj

Aj 

Vv 

Vv 

 

 

 

Pá 

Aj 

Čj 

Inf

 Vl

 

 

 

 Prezenční výuka 

6.roč 

Po 

Čj

M

Aj

Z

Př  

 

Tv

Tv

Út 

Čj 

Ov 

Inf  

 

 

 

St 

Čj

M

Aj 

D

 Př

 

 

 

Čt 

Čj

F

Z

Inf

Aj 

 

Hv 

 

Pá 

M

Čj 

Vv 

 Vv

 


Distanční výuka 

7.roč 

Po 

M

Čj

Aj

Z

Př 

 

Tvch 

Tvch  

Út 

M

Nj 

Ov 

F  

 

Rv 

St 

M

Nj

Čj 

 Aj

 

Tvd  

Tvd 

Čt 

F

Čj

Aj 

Z 

 

Hv 

 

Pá 

Čj

M 

D

Vv 

 Vv

 

 

 Prezenční výuka

8.roč 

Po 

M

F

Čj

Ch

Aj 

 

 

 

Út 

Nj

Př 

Čj 

Z  

 

Pvd

BFChp 

St 

D

Čj

Ch 

 Hv

 

Tv 

Tv

Čt 

Aj 

Čj

Nj 

 

Vv 

Pč 

Pá 

D

Př 

Aj 

 Ov

 

 

 

Distanční výuka 

9.roč 

Po 

Aj

F

Ch

M

Čj

 

Tvch 

Tvch  

Út 

Aj

Př 

M

Čj

Nj  

 

Pvd

BFChp 

St 

Ch

D

Nj 

 Hv

 

Tvd  

Tvd 

Čt 

Čj 

*M 

F 

 

Vv 

Pč 

Pá 

D

*Z 

Čj 

Aj

 Ov

 

   

 

Vážení rodiče, milí žáci,

v týdnu od 3. 5. se budou prezenčně vzdělávat žáci 6. a 8. ročníku, žáci 7. a 9. ročníku se vzdělávají distančně.

V průběhu prvního adaptačního týdne nebudou žáci ústně ani písemně zkoušeni, nebude probíhat známkování a nebudou zadávány domácí úkoly.

V týdnu od 10. 5. se budou prezenčně vzdělávat žáci 7. a 9. ročníku, žáci 6. a 8. ročníku se vzdělávají distančně.

Účast žáků na prezenčním způsobu vzdělávání je podmíněna negativním testem na Covid 19. Žáci 2. stupně se budou testovat  vždy v pondělí a ve čtvrtek hned po příchodu do školy. Žák, který přijde do školy později (nebo i v jiný den), bude testován bezprostředně po svém příchodu.

V pondělí, prosíme, aby žáci 8. r. z důvodu testování přišli do školy v 7h 10 min, žáci 6.r. v 7 h 25 min. Ve čtvrtek se časy otočí. Vstup do školy bude probíhat běžným vchodem.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Jednoduchý přehled postupů – Testovaný žák je negativní/pozitivní 

Zákonný zástupce žáka může škole udělit souhlas se samostatným odchodem žáka ze školy v případě, že byl žák pozitivně testován, nebo byl pozitivně testován jeho spolužák či pracovník školy, se kterým byl žák v delším kontaktu. Škola bude zákonné zástupce žáka o této skutečnosti informovat. Pokud souhlas neudělí, bude žák pod dohledem pracovníka školy čekat na vyzvednutí v izolační místnosti.

Souhlas se samostatným odchodem žáka.  

Pokud žák vykazuje nebo uvádí, že pociťuje níže uvedené příznaky, zvolte místo návratu do školy raději telefonickou konzultaci s dětským lékařem. Děkujeme.

 

Příznaky onemocnění Covid-19:
- zvýšená tělesná teplota
- suchý kašel, dušnost, rýma/ucpaný nos
- zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
- ztráta chuti a čichu, bolest hlavy
- bolest v krku, bolest svalů a kloubů

Základní podmínky pro přítomnost žáků ve škole:
- všichni musí mít chirurgickou nebo nano roušku po celou dobu pobytu ve škole, učitelé respirátory
- pravidelná dezinfekce rukou
- časté větrání
- nesmí se zpívat
- sportovní činnosti jsou povoleny pouze venku, je u nich uvedena výjimka a žáci nemusí nosit ochranu dýchacích cest (tedy roušku nebo respirátor). I při sportovních činnostech ve škole je však nutné zachovat homogenitu tříd, chlapci a dívky z jedné třídy budou mít tedy tělocvik společně.
- učitelé jazyků mohou mít při výuce štít, musí dodržovat odstup 2 m

Výuka ve škole probíhá podle běžného rozvrhu. V pondělí budou mít Tv žáci 6.r. s panem uč. Chadimou, ve středu žáci 8.r. s paní uč. Hronovou.

Distanční výuka žáků 7. a 9. r. probíhá podle přiloženého rozvrhu.

7.roč 

Po 

M

Čj

Aj

Z

Př 

 

Tvch 

Tvch  

Út 

M

Nj 

Ov 

F  

 

Rv 

St 

M

Nj

Čj 

 Aj

 

Tvd  

Tvd 

Čt 

F

Čj

Aj 

Z 

 

Hv 

 

Pá 

Čj

M 

D

Vv 

 Vv

 

 

 

 

9.roč 

Po 

Aj

F

Ch

M

Čj

 

Tvch 

Tvch  

Út 

Aj

Př 

M

Čj

Nj  

 

Pvd

BFChp 

St 

Ch

D

Nj 

 Hv

 

Tvd  

Tvd 

Čt 

Čj 

*M 

F 

 

Vv 

Pč 

Pá 

D

*Z 

Čj 

Aj

 Ov

 

 

 

Žlutě vyznačené předměty – výuka on-line v aplikaci MS Teams, předměty s označením* jsou v rozvrhu zařazeny místo jiného předmětu, který je v tuto dobu zařazen při prezenční výuce

Na předměty, které nejsou označeny žlutě, bude zasílána samostatná práce přiměřeného rozsahu učiteli těchto předmětů rovněž přes aplikaci MS Teams a s uvedením, dokdy má být práce odevzdána.

O velké přestávce budou žáci v případě příznivého počasí venku v areálu školy za dodržení homogenity tříd. V případě nepříznivého počasí budou ve třídách.

Na oběd budou žáci chodit po 5. vyučovací hodině. Všem žákům byly obědy přihlášeny. Kdo nemá zájem o odebírání obědů, odhlásí si oběd u vedoucí ŠJ. Ve ŠJ budou sedět žáci 6. a 8. r. odděleně.

Po obědě budou žáci v případě příznivého počasí venku v areálu školy za dodržení homogenity tříd. V případě nepříznivého počasí budou ve třídách.

Žádáme rodiče, aby do školy nevstupovali. Děkujeme. (Vstup cizích osob je možný pouze v opodstatněných případech).

 

Vážení rodiče, mílí žáci

jak již víte z médií, vláda ČR včera zcela nečekaně rozhodla o návratů žáků 2. stupně (v Pardubickém kraji) do škol. V týdnu od 3. 5. se nevrátí všichni žáci, nýbrž v rotaci, a to:

- v týdnu od 3. 5. se budou prezenčně vzdělávat žáci 6. a 8. ročníku, žáci 7. a 9. ročníku se vzdělávají distančně

- v týdnu od 10. 5. se budou prezenčně vzdělávat žáci 7. a 9. ročníku, žáci 6. a 8. ročníku se vzdělávají distančně

Při vstupu do školní budovy musí mít žáci dostatečnou ochranu dýchacích cest - respirátor třídy FFP2 či obličejovou masku odpovídající normy (chirurgická - nikoliv tedy šitá – rouška, šátek); výjimku mají pouze žáci s poruchou autistického spektra.

Podmínkou pro prezenční vzdělávání je povinné testování žáků antigenními testy, které bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek před vyučováním. Vzhledem k časové náročnosti je vhodné přijít do školy nejpozději v 7.30 h. Od pondělí budeme testovat novými testy. Instruktážní video je možné shlédnout zde.

Koho se testování netýká?

•             testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodů onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem – nutno doložit potvrzením lékaře (v pondělí 3. 5. možno doložit SMS s datem, kdy byl potvrzen pozitivní RT-PCR test)

•             doložením potvrzení o negativním POC antigenním či RT-PCR testu, které není starší 48 hodin

Bližší informace poskytneme v pátek 30. 4. v průběhu odpoledne.

 Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

- negativní test a

- žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní.

 

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. 

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek

§ Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby. Více informací naleznete zde

 

Na termínu testování na naší ZŠ se domluvte na tel. čísle 605 073 621.

 

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist