Platná omezení:

- žáci i zaměstnanci se povinně 1x týdně testují vždy v pondělí (nebo v den prvního příchodu do školy)

- pohyb ve všech prostorách školy je možný pouze s respirátorem, žáci mohou mít roušku, učitelé jazyků mohou mít štít a odstup minimálně 2 m.

- pravidelná dezinfekce rukou

- časté a pravidelné větrání

- děti svačí na svém místě

Výuka probíhá podle původního rozvrhu pro prezenční výuku.

V průběhu prvního adaptačního týdne nebudou žáci ústně ani písemně zkoušeni, nebude probíhat známkování a nebudou zadávány domácí úkoly.

Výuka cizích jazyků: probíhá ve standardních skupinách

Výuka tělesné výchovy: probíhá ve standardních skupinách napříč třídami, sportovat lze pouze venku (zde možnost bez roušky/respirátoru – podmínkou je dodržení rozestupů)

Výuka hudební výchovy: zpěv je stále zakázán, bude nahrazen jinými činnostmi

Homogenní skupiny: 1. - 3.r.
                                    4. + 5.r.
                                    6. - 9.r.

Příchod žáků: V pondělí vždy v 7. - 7.30 h

Testování probíhá: vždy v pondělí (nebo v den prvního příchodu do školy)
                         1.  -3. r. – vchod u 1. třídy 
                         4. + 5. r. – běžný vchod 
                         6.  -9. r. – vchod u hřiště MŠ 

Příchod do školy:
v pondělí určeným vchodem, v ostatní dny všichni žáci přichází běžným vchodem;
po příchodu si u vstupu dezinfikují ruce,
před začátkem vyučování sedí na chodbě na lavičkách určených pro danou třídu, v 7.40 h odchází do své třídy

Velká přestávka:
- za příznivého počasí pobyt venku:
                1. - 3.r. – v prostoru venkovní učebny
                4. + 5.r. –  v prostoru u hřiště MŠ
                6. - 9.r. –  v prostoru u tělocvičny
- za nepříznivého počasí jsou žáci ve třídách

Odchod na oběd: 11.25 – žáci 4.+5.r.

                              11.45 – žáci 1.-3.r.  po obědě se žáci, kteří mají 5.h., vrací na výuku, ostatní jdou
                                           do ŠD

                              12.25 h – žáci 6. – 9.r. 

Ve školní jídelně spolu sedí u stolu žáci z jedné třídy.

Školní družina – do 15. h odděleně 1. r. (dohled asistentky) a 2.+3.r. ve ŠD

Důležité upozornění pro strávníky

Obědy pro všechny žáky budou od 17. 5. 2021 všem žákům automaticky přihlášeny. Pokud někdo nemá o oběd zájem, odhlásí si ho u vedoucí ŠJ. 

Konec rotační výuky

Od pondělí 17.5.2021 jdeme všichni do školy...

Na základě rozhodnutí vlády končí rotační výuka a od pondělí 17. května začíná prezenční výuka všech tříd naší školy.

Vstup do školy je žákům umožněn na základě testování:

testovací den - pondělí od 7:00 hod. (žáci přicházejí do školy mezi 7:00 a 7:30 hod.)

Při pobytu ve vnitřních prostorách stále zůstává povinnost nosit roušku/respirátor.

Od 17. května je zrušena povinnost zachovávat homogenitu tříd, vracíme se tedy k téměř standardnímu vzdělávání.

Výuka cizích jazyků:

probíhá ve standardních skupinách 

Výuka tělesné výchovy:

probíhá ve standardních skupinách napříč třídami, sportovat lze pouze venku (zde možnost bez roušky/respirátoru – podmínkou je dodržení rozestupů)

Výuka hudební výchovy:

zpěv je stále zakázán, bude nahrazen jinými činnostmi

Důležité upozornění pro strávníky

Obědy pro všechny žáky budou od 17. 5. 2021 všem žákům automaticky přihlášeny. Pokud někdo nemá o oběd zájem, odhlásí si ho u vedoucí ŠJ. 

Pro žáky 6. a 7. ročníku bude v úterý 18. 5. 2021 v odpoledním čase výuky 13:15 – 15:00 hod. zařazen výchovně-vzdělávací program ADAM A EVA ANEB NEJSME STEJNÍ.

Podle aktuální situace bude uskutečněn online formou přes aplikaci MS Teams – v týmu Preventivní programy 6+7 nebo prezenčně.

Obsah přednášky: Zaměřeno na fyzické změny v dospívání

·         růst, puberta hormony

·         měníme se v ženy a muže, reprodukční zdraví

·         ženské, mužské pohlavní ústrojí, jeho funkce, (spermie x vajíčko)

·         menstruace, dámské hygienické potřeby

·         zásady intimní hygieny

·         sexuální dozrávání

·         zdravý životní styl, pozor na energetické nápoje, steroidy

·         náladovost, nejistota, zmatek, sebeovládání

·         vztahy mezi vrstevníky

 

                                                                  Mgr. Lada Jiroutová, metodik prevence 

Provoz školy v době od 10.5.2021

V týdnu od 10. 5. se budou prezenčně vzdělávat žáci 7. a 9. ročníku, žáci 6. a 8. ročníku se vzdělávají distančně.

Účast žáků na prezenčním způsobu vzdělávání je podmíněna negativním testem na Covid 19. Žáci 2. stupně se budou testovat  vždy v pondělí a ve čtvrtek hned po příchodu do školy. Žák, který přijde do školy později (nebo i v jiný den), bude testován bezprostředně po svém příchodu.

V pondělí, prosíme, aby žáci 9. r. z důvodu testování přišli do školy v 7h 10 min, žáci 7.r. v 7 h 25 min. Ve čtvrtek se časy otočí. Vstup do školy bude probíhat běžným vchodem.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Jednoduchý přehled postupů – Testovaný žák je negativní/pozitivní 

Zákonný zástupce žáka může škole udělit souhlas se samostatným odchodem žáka ze školy v případě, že byl žák pozitivně testován, nebo byl pozitivně testován jeho spolužák či pracovník školy, se kterým byl žák v delším kontaktu. Škola bude zákonné zástupce žáka o této skutečnosti informovat. Pokud souhlas neudělí, bude žák pod dohledem pracovníka školy čekat na vyzvednutí v izolační místnosti.

Souhlas se samostatným odchodem žáka. 

 

Pokud žák vykazuje nebo uvádí, že pociťuje níže uvedené příznaky, zvolte místo návratu do školy raději telefonickou konzultaci s dětským lékařem. Děkujeme.

 

Příznaky onemocnění Covid-19:
- zvýšená tělesná teplota
- suchý kašel, dušnost, rýma/ucpaný nos
- zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
- ztráta chuti a čichu, bolest hlavy
- bolest v krku, bolest svalů a kloubů

Základní podmínky pro přítomnost žáků ve škole:
- všichni musí mít chirurgickou nebo nano roušku po celou dobu pobytu ve škole, učitelé respirátory
- pravidelná dezinfekce rukou
- časté větrání
- nesmí se zpívat
- sportovní činnosti jsou povoleny pouze venku, je u nich uvedena výjimka a žáci nemusí nosit ochranu dýchacích cest (tedy roušku nebo respirátor). I při sportovních činnostech ve škole je však nutné zachovat homogenitu tříd, chlapci a dívky z jedné třídy budou mít tedy tělocvik společně.
- učitelé jazyků mohou mít při výuce štít, musí dodržovat odstup 2 m

Výuka ve škole probíhá podle běžného rozvrhu. V pondělí budou mít Tv žáci 7.r. s panem uč. Chadimou, ve středu žáci 9.r. s paní uč. Hronovou.

O velké přestávce budou žáci v případě příznivého počasí venku v areálu školy za dodržení homogenity tříd. V případě nepříznivého počasí budou ve třídách.

Na oběd budou žáci chodit po 5. vyučovací hodině. Všem žákům byly obědy přihlášeny. Kdo nemá zájem o odebírání obědů, odhlásí si oběd u vedoucí ŠJ. Ve ŠJ budou sedět žáci 7. a 9. r. odděleně.

Po obědě budou žáci v případě příznivého počasí venku v areálu školy za dodržení homogenity tříd. V případě nepříznivého počasí budou ve třídách.

Žádáme rodiče, aby do školy nevstupovali. Děkujeme. (Vstup cizích osob je možný pouze v opodstatněných případech). 

Rozvrhy v týdnu od 10.do 14.5.2021

Prezenční výuka

1.roč 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

  Po

Čj 

 Aj

Tv

Čj  

Hv 

 

 

 

Út  

Čj 

 Prv  

 Čj  

 

 

 

 

St  

Čj  

 

Tv  

Čj  

 

 

 

 

Čt   

Čj  

  

Čj  

Prv  

 

 

 

 

Pá 

Čj  

Vv 

 

 

 

 

Prezenční výuka

2.roč 

Po 

Čj

Prv 

Čj

Tv 

 

 

 

 

Út 

Čj 

Aj 

Čj

 

 

 

 

St 

Čj 

Prv 

Tv

 

 

 

 

Čt 

Čj 

Vv 

Pć 

Čj

 

 

 

Čj  

Hv 

Čj 

 

 

 

 

Prezenční výuka

3.roč 

Po 

Čj

M

Prv

Tv 

  Čj  

 

 

 

Út 

Čj  

Aj 

Čj

  Prv 

 

 

 

St 

Aj

Čj 

Prv 

Tv

 Čj

 

 

 

Čt 

Čj 

M

Vv

  

 

 

 

Pá 

Aj 

Hv

Čj 

Čj 

 

 

 

  Distanční výuka 

4. ročník

7.50 – 8.35 h

 8.45 - 9.30 h

9.50 – 10.35 h

10.45 -11.30 h

11.40 – 12.25 h

Pondělí

Třídní učitelka Čj

 

Mgr. Teplý M

 

 

úterý

Třídní učitelka Čj

 

 

 

Třídní učitelka Pd

Mgr. Čejková Aj

středa

 Třídní učitelka Čj

Mgr. Teplý M

 

 

 

 

čtvrtek

Mgr. Čejková Aj

 

Třídní učitelka Čj

 

 

pátek

Mgr. Teplý M

Třídní učitelka Čj

 

 

Třídní učitelka Vl

 

 Distanční výuka 

5. ročník

7.50 - 8.35 h

8.45 - 9.30 h

9.50 – 10.35 h

10.45–11.30 h

11.40-12.25 h

Pondělí

 

Mgr. Teplý M

Třídní učitelka Čj

 

 

úterý

 

Třídní učitelka Čj

 

Mgr. Čejková Aj

Třídní učitelka Pd

středa

Mgr. Teplý
M

Třídní učitelka Čj

 

 

 

 

čtvrtek

Mgr. Teplý
M

Třídní učitelka Čj

 

 

 

pátek

 

Mgr. Čejková Aj

 Třídní učitelka Čj

 

Třídní učitelka Vl

 Distanční výuka 

6.roč 

Po 

Čj

M

Aj

Z

 

Tvch 

Tvch  

Út 

Čj 

F 

Ov 

Inf  

 

 

 

St 

Čj

M

Aj 

D

 

 

Tvd  

Tvd 

Čt 

Čj

F

Z

Inf

Aj 

 

Hv 

 

Pá 

Čj

M 

D 

Vv 

 Vv

 

 

 

 Prezenční výuka 

7.roč 

Po 

M

Čj

Aj

Z

Př 

 

Tv

Tv 

Út 

Nj 

Ov 

F  

 

Rv 

St 

M

Nj

Čj 

 Aj

 

   

Čt 

Čj

Aj 

 

Hv 

 

Pá 

Čj 

D

Vv 

 Vv

 

 

 

Distanční výuka  

8.roč 

Po 

M

F

Čj

Ch

Aj 

 

Tvch 

Tvch  

Út 

Nj

Čj 

Z  

 

Pvd

BFChp 

St 

D

Čj

M

Ch 

 Hv

 

Tvd  

Tvd 

Čt 

Z 

Aj 

Čj

Nj 

 

Vv 

Pč 

Pá 

D

M

Př 

Aj 

 Ov

     

Prezenční výuka

9.roč 

Po 

Aj

F

Ch

M

Čj

 

Tvch 

Tvch  

Út 

Aj

Př 

Čj 

Nj  

 

Pvd

BFChp 

St 

Ch

D

Nj 

 Hv

 

Tvd  

Tvd 

Čt 

Čj 

 

Vv 

Pč 

Pá 

D

Čj 

Aj 

 Ov

 

 

 

 Žlutě vyznačené předměty – výuka on-line v aplikaci MS Teams.

Na předměty, které nejsou označeny žlutě, bude zasílána samostatná práce přiměřeného rozsahu učiteli těchto předmětů rovněž přes aplikaci MS Teams a s uvedením, dokdy má být práce odevzdána.

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist