Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

- negativní test a

- žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní.

 

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. 

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek

§ Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby. Více informací naleznete zde

 

Na termínu testování na naší ZŠ se domluvte na tel. čísle 605 073 621.

 

Vážení rodiče, milí žáci,

jak jsem již informovala v minulém týdnu, od 19.4.2021 nastoupí do školy žáci 4. a 5.r. Výuka bude probíhat podle níže uvedeného rozvrhu. Jsou zde drobné odchylky od běžného rozvrhu v prezenční výuce z důvodu překrývání některých on.line hodin v jiných ročnících vyučujících matematiky a anglického jazyka.

                                                                                                Simona Kubešová, ředitelka školy

 

 

4.roč 

Po 

Čj

Čj

M

Pd  

Tv 

 

  Pč 

 

Út 

Čj 

Vl 

Pd 

Aj 

 

 

 

St 

Čj

M

Čj

Aj 

 Tv

 

 

 

Čt 

Aj 

M

Hv 

Vv 

Čj 

 

 

 

Pá 

Čj 

Vv 

Vl

 Inf

 

 

 

 

 

5.roč 

Po 

Čj

M

Čj

Pd 

Tv  

 

  Pč

 

Út 

M

Aj 

Vl 

Vv 

Pd  

 

 

 

St 

M

Čj

Čj 

Vv

 Tv

 

 

 

Čt 

Čj

Hv 

Aj 

Čj 

 

 

 

Pá 

Aj  

Čj 

Inf

 Vl

 

 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

z důvodu nařízení KHS jdou  od 16.4.2021  1. - 3. ročník do karantény.
Žáci 1. r. mají nařízenou karanténu do 28.4.2021 včetně,
žáci 2. + 3. r. do 26.4.2021 včetně.
V této době  se žáci budou vzdělávat distančně dle již dříve platného rozvrhu pro distanční výuku. 

 

1. ročník

8.45

Pondělí

Třídní učitelka Čj, M

úterý

Konzultace s třídní učitelkou

středa

Mgr. Čejková Aj

čtvrtek

Třídní učitelka Čj, M

pátek

 

 

 

2. ročník

8.45

9.50

Pondělí

Mgr. Čejková Aj

Třídní učitelka Čj

úterý

 

Třídní učitelka M

středa

 

Mgr. Jiroutová Prv

čtvrtek

 

Třídní učitelka Čj/M

pátek

 

Třídní učitelka Čj

 

3. ročník

7.50 h

8.45 h

10.45

Pondělí

 

 

Třídní učitelka Čj

úterý

 

Třídní učitelka M

Mgr. Čejková Aj 

středa

 

 

Mgr. Jiroutová Prv

čtvrtek

 

 

Třídní učitelka M

pátek

Mgr. Čejková  Aj

 

Třídní učitelka Čj

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

vzhledem k nástupu žáků  1.-3.r. do školy  k 12.4.2021 platí následující rozvrh:

žáci 1.-3.r. se učí podle rozvrhu, který platí při prezenční výuce ve škole


V průběhu prvního adaptačního týdne nebudou žáci ústně ani písemně zkoušeni, nebude probíhat známkování a nebudou zadávány domácí úkoly.


žáci 4. a 5.r. se učí podle následujícího rozvrhu 

 

4. ročník

7.50 – 8.35 h

 8.45 - 9.30 h

10.45 -11.30

11.40 – 12.25

Pondělí

Třídní učitelka Čj

 

Třídní učitelka Vl

 

úterý

Třídní učitelka Čj

 

Mgr. Teplý M

Mgr. Čejková Aj

středa

 

Třídní učitelka Čj

Mgr. Čejková Aj

 

čtvrtek

Třídní učitelka Čj

 

Třídní učitelka Pd

 

pátek

Třídní učitelka Čj

 

Mgr. Teplý M

 

   

5. ročník

7.50 - 8.35 h

8.45 - 9.30 h

9.50 – 10.35 h

10.45–11.30 h

11.40-12.25 h

Pondělí

 

Třídní učitelka Čj

Třídní učitelka Vl

 

Mgr. Teplý M

úterý

 

Třídní učitelka Čj

 

 Mgr. Čejková Aj

 

středa

Třídní učitelka Čj

Mgr. Čejková Aj

 

Třídní učitelka Pd

 

čtvrtek

 

Třídní učitelka Čj

 

Mgr. Teplý
M

 

pátek

 

Třídní učitelka Čj

 
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist