Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

 Vážení rodiče, milí žáci

školní speciální pedagog Mgr. Martina Švadlenková nabízí individuální konzultace  jako výchovné a speciálně pedagogické poradenství v aplikaci Teams. Můžete se na ni obrátit v souvislosti s problémy týkajícími se současného obtížného období, kdy děti mají problémy se školní docházkou, ztrácí motivaci, distanční výuka narušuje život rodin a její členové se cítí vyčerpaní. V případě zájmu ji můžete kontaktovat na e-mailové adrese svadlenkova-martina@seznam.cz nebo prostřednictvím třídního učitele a domluvit si tak termín konzultace.

Vážení rodiče, milí žáci, 

na základě doporučení MŠMT jsme se rozhodli, že budeme žáky v 1. pololetí školního roku
2020-2021 hodnotit na vysvědčení známkami, které jsme doplnili souhrnným slovním hodnocením. Do celkového hodnocení jsme zahrnuli přístup a práci v hodinách (ve škole, i distančně), známky získané během 1. pololetí, dále pak také plnění zadané práce během distanční výuky, vypracované úkoly, snahu a přístup.

Pokud jde o vysvědčení, 1. 2. a 3. ročník dostane výpis vysvědčení, který se bude skládat z klasických známek, doplněný o slovní hodnocení, ve škole. Ostatním bude toto zasláno mailem v průběhu 28.1.2021. V listinné podobě žáci výpis obdrží až po nástupu k prezenční výuce.

V pátek 29.1. jsou pololetní prázdniny.

Přejeme Vám šťastné vykročení do druhého pololetí. 

Informace k platbě stravného za měsíc prosinec 2020


Peníze za obědy za měsíc prosinec 2020 v případě, že nemáte zřízen souhlas s inkasem, zasílejte  od 4.1.2021 do 8.1.2021 na účet školní jídelny 280800706/0300. Do kolonky zpráva pro příjemce pište jméno a příjmení dítěte. V případě dotazů volejte na tel 605169373 - p. Jana Siglová. Informace o konkrétní částce naleznete zde.

                                                                                           Jana Siglová, vedoucí ŠJ

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist