09.04. 21Výuka Aj

Vážení rodiče, milí žáci,

chtěla bych Vám oznámit, že z důvodu těhotenství paní učitelky Silvie Kadidlové, která se rozhodla nenastoupit od 12.4.2021 k prezenční výuce zpět do školy, dojde k tomuto datu ke změně učitele. Celý úvazek přebírá paní učitelka Mgr. Jana Čejková. Je to kvalifikovaná učitelka s aprobací Aj, Inf. Přebere rovněž výuku předmětu Psaní všemi deseti a bude třídní učitelkou žáků 9. ročníku. S případnými dotazy se obracejte na vedení školy nebo třídní učitele.

                                                                                                Simona Kubešová, ředitelka školy

Informace k platbě stravného za měsíc  březen 2021


Peníze za obědy za měsíc leden 2021 v případě, že nemáte zřízen souhlas s inkasem, zasílejte  od 8.4.2021 do 12.4.2021 na účet školní jídelny 280800706/0300. Do kolonky zpráva pro příjemce pište jméno a příjmení dítěte. V případě dotazů volejte na tel 605169373 - p. Jana Siglová. Informace o konkrétní částce naleznete zde.

                                                                                           Jana Siglová, vedoucí ŠJ

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12.4.2021 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Naší školy se týká rotační způsob výuky. Jako první do školy nastoupí žáci 1. ročníku a spojeného 2. a 3. ročníku. V týdnu od 19.4.2021 potom žáci 4. a 5. ročníku. Střídat se budou vždy po týdnu. Žáci 2. st. zůstávají na distanční výuce. Nadále jsou umožněny i pro druhostupňové žáky prezenční individuální konzultace ve škole (jeden žák a jeden pedagogický pracovník), nově také skupinové konzultace za předpokladu testování (max. 6 žáků a jeden pedag. pracovník) a to pro žáky ohrožené školním neúspěchem a pro žáky 9. ročníků za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

Budeme dodržovat následující pravidla:

- pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci nosí respirátor, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku po celou dobu vyučování
- pravidelná dezinfekce rukou
- časté větrání
- nesmí se zpívat
- místo TV náhradní program
- učitelé jazyků mohou mít při výuce štít, musí dodržovat odstup 2 m

Účast žáků na prezenčním způsobu vzdělávání je podmíněna negativním testem na Covid 19. Žáci se budou testovat  vždy v pondělí a ve čtvrtek hned po příchodu do školy. Žák, který přijde do školy později (nebo i v jiný den), bude testován bezprostředně po svém příchodu.

KDO SE NEMUSÍ TESTOVAT

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). 

Pokud žák vykazuje nebo uvádí, že pociťuje níže uvedené příznaky, zvolte místo návratu do školy raději telefonickou konzultaci s dětským lékařem. Děkujeme.

- zvýšenou tělesnou teplotu
- suchý kašel, dušnost, rýmu / ucpaný nos
- zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
- ztrátu chuti a čichu, bolest hlavy
- bolest v krku, bolest svalů a kloubů

Žádáme všechny rodiče o pozorné přečtení informačních letáků a shlédnutí instruktážního videa.

Více informací ZDE. 

Naše škola obdržela LEPU testy. Instruktážní video k testování. https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Pro žáky – Jak bude testování probíhat? 

Jednoduchý přehled postupů – Testovaný žák je negativní/pozitivní 

Zákonný zástupce žáka může škole udělit souhlas se samostatným odchodem žáka ze školy v případě, že byl žák pozitivně testován, nebo byl pozitivně testován jeho spolužák či pracovník školy, se kterým byl žák v delším kontaktu. Škola bude zákonné zástupce žáka o této skutečnosti informovat. Pokud souhlas neudělí, bude žák pod dohledem pracovníka školy čekat na vyzvednutí v izolační místnosti.

Souhlas se samostatným odchodem žáka. 

Pro žáky školy bude fungovat školní družina (ráno od 7.00 h, odpoledne v běžném režimu) a to odděleně pro žáky 1. ročníku a zvlášť pro žáky 2. a 3. ročníku. Vzhledem k tomu, že musí být zachována homogenita skupin, nelze míchat dohromady žáky různých tříd. Po celou dobu pobytu ve škole či školní družině musí žáci používat ochranu nosu a úst ve formě zdravotnické roušky, nanoroušky nebo respirátoru. Jiná ochrana nosu a úst není dovolena.

Žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky, budou smět navštěvovat školní jídelnu. Všem žákům 1. - 3. ročníku, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování,  budou od pondělí 12.4. obědy přihlášeny. Pokud o obědy nemáte zájem, volejte vedoucí ŠJ. Ostatní žáci si mohou odebírat dotované obědy do vlastních nádob.

Více informací včetně nejčastějších dotazů najdete na stránkách: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

V případě  dalších dotazů se obracejte na třídní učitele či vedení školy.

 

Péče o děti rodičů vybraných profesí od 12. 4.2021

Dne 11. 4. 2021 skončí nouzový stav a s ním i platnost opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 27. 2. 2021 včetně jeho dodatků. Péči o děti rodičů vybraných profesí tak již od 12. 4. 2021 nebudou realizovat pověřené školy a školská zařízení, ale na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 budou o tyto děti pečovat jejich kmenové mateřské školy (děti z MŠ bez rozdílu věku) a školní družiny či kluby při kmenové základní škole (děti z 1. stupně ZŠ).

 

Uvedeným opatřením MZ se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou: 

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Dne  30. března 2021 se žáci 2. – 5. r. zúčastnili v aplikaci MS Teams on – line  přednášky  VELIKONOCE V ZEMÍCH EU – což je přednáška seznamující žáky s původem Velikonoc a rozmanitostmi velikonočních oslav, tradic, pokrmů a kuriozit napříč Evropou. Přednášku pro nás zajistilo Eurocentrum Pardubice.

Eurocentra jsou informační místa, kam se mohou obracet občané se svými dotazy o Evropské unii. Připravují semináře, veřejné debaty a konference se zaměřením na fungování EU a související témata. Regionální koordinátoři rovněž bezplatně přednášejí o Evropské unii pro studenty středních a žáky základních škol. Eurocentra provozuje Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Veškeré služby včetně přednášek jsou poskytovány zdarma.

 V pátek 19.3. 2021 proběhla na naší škole online soutěž Matematický klokan 2021. Žáci řešili 24 slovních úloh z domu a zasílali řešení pomocí kvízu. Soutěžili ve třech kategoriích: klokánek (4. a 5. ročník), benjamín (6. a 7. ročník) a kadet (8. a 9. ročník). Pokud dosáhli dva žáci z různých ročníků stejného bodového ohodnocení, je v pořadí výše žák nižšího ročníku. Nejvyšší možný počet bodů byl 120. Žáci dosáhli těchto výsledků:

 

Matematický klokan 2021 ZŠ Trstěnice - klokánek
Pořadí Příjmení Jméno Body
1 Vopařilová Anna 63
2 Žroutová  Sabina 56
3 Pecháček Vilém 54
4 Drexler Miroslav 51
5 Tobek Michal 48
6 Cacková Eliška 48
7 Doležalová Dorota 44
8 Hubinková Eliška 44
8 Smékalová Michaela 44
10 Zavadilová Kristýna 42
11 Benešová Lucie 42
12 Pánek Čeněk 37
13 Částek Filip 33
14 Švarcová  Sofia 31
15 Škeříková Tereza 28
16 Kuchta  Josef 26
17 Kučerová Eliška 23
18 Kuchta František 20

 

Matematický klokan 2021 ZŠ Trstěnice - benjamín
Pořadí Příjmení Jméno Body
1 Kodym Tomáš 74
2 Rosendorfová Eliška 62
2 Čonková Nelly 62
4 Mrázková Natálie 56
5 Vomáčková Zuzana 52
6 Němec Dominik 49
7 Češková Štěpánka 48
8 Šindelářová Ela 45
9 Soudek David 43
10 Karlík Tadeáš 43
11 Tobek Jan 41
12 Hop Miroslav 30
13 Šponar Filip 29
14 Holec Jakub 27
15 Sotona Vojtěch 15
16 Macháčková Natálie 14
  Koller Vítězslav neodevzdal

 

Matematický klokan 2021 ZŠ Trstěnice - kadet
Pořadí Příjmení Jméno Body    
1 Hárovník Jakub 73    
2 Pekárik Daniel 71    
3 Šotolová Kateřina 60    
4 Fuchs Dominik 57    
5 Libichová Aneta 53    
6 Kmošková Natálie 51    
6 Šplíchalová Eva 51    
8 Holec Radek 51    
9 Hubinková Veronika 46    
10 Mrázek Václav 45    
11 Lněničková Viktorie 43    
12 Vojáček Ondřej 34    
13 Jůzová Dominika 32    
14 Sigl Lukáš 30    
15 Kučerová Barbora 27    
16 Sejkora Matěj 25    
16 Kmošková Markéta 25    
18 Šislerová Zuzana 24    
19 Havelka Jakub 21    
20 Kuchtová Karolína 15    
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist