Informace k platbě stravného za měsíc únor 2021


Peníze za obědy za měsíc leden 2021 v případě, že nemáte zřízen souhlas s inkasem, zasílejte  od 8.3.2021 do 12.3.2021 na účet školní jídelny 280800706/0300. Do kolonky zpráva pro příjemce pište jméno a příjmení dítěte. V případě dotazů volejte na tel 605169373 - p. Jana Siglová. Informace o konkrétní částce naleznete zde.

                                                                                           Jana Siglová, vedoucí ŠJ

 Vážení rodiče, 

obracím se na Vás, neboť se domnívám, že právě Vy nesete v této těžké době největší zátěž. Prosím, vydržte ještě! Nesete na bedrech spokojenost svých dětí, což je vzhledem k současné situaci náročné.

Abyste společně tyto nelehké časy lépe přežili, doporučuji:

-          Zachovávejte režim a pravidla na jaká jste byli zvyklí (vstávání, usínání, denní povinnosti, řád).

-          Veďte děti ke každodennímu pobytu venku.

-          Vysvětlujte dětem, co se ve společnosti odehrává formou, která je pro ně srozumitelná.

-          Mluvte s dětmi o jejich prožívání nebo zprostředkujte takový rozhovor s někým jiným; nepodceňujte jejich prožitky strachu a nejistoty.

-          Naplňte dětem dny smysluplnými činnostmi – zejména puberťáci potřebují, aby jejich úkony měly smysl, zapojte je do atraktivních prací v domácnosti a na zahradě; hledejte nové dovednosti a kompetence pro děti, vystavujte je nutnosti samostatného řešení, říkejte si o pomoc.

-          Myslete na sebe!! Na svůj odpočinek, na svou intimitu, na svoje duševní a fyzické zdraví, buďte během dne alespoň chvíli i bez svých dětí, pokud to jde.

Budete-li potřebovat konzultaci pro sebe či své dítě, obraťte se na mne na tel. 731586556 nebo na: svadlenkova-martina@seznam.cz.

Opatrujte se,

Martina Švadlenková, školní speciální pedagog

Vážení rodiče, milí žáci, 

vzhledem k tomu, že dosud není jasné, jak bude nastaven provoz ČR od pondělí 1. března 2021, chci Vám oznámit, že pokud budou školy uzavřeny, pak 1. stupeň bude pracovat podle níže uvedeného rozvrhu. U žáků 2. stupně se nic nemění. Současně připomínám, že patříme mezi školy, které poskytují nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let. viz. článek Poskytování nezbytné péče o děti, tzn. děti rodičů vybraných profesí mohou navštěvovat školu.

1. ročník

8.45

Pondělí

Třídní učitelka Čj, M

úterý

Konzultace s třídní učitelkou

středa

Mgr. Kadidlová Aj

čtvrtek

Třídní učitelka Čj, M

pátek

 

 

2. ročník

8.45

9.50

Pondělí

Mgr. Kadidlová Aj

Třídní učitelka Čj

úterý

 

Třídní učitelka M

středa

 

Mgr. Jiroutová Prv

čtvrtek

 

Třídní učitelka Čj/M

pátek

 

Třídní učitelka Čj

 

3. ročník

7.50 h

8.45 h

10.45

Pondělí

 

 

Třídní učitelka Čj

úterý

 

Třídní učitelka M

Mgr. Kadidlová Aj (10.45 h)

středa

 

 

Mgr. Jiroutová Prv

čtvrtek

 

 

Třídní učitelka M

pátek

Mgr. Kadidlová Aj

 

Třídní učitelka Čj

 

4. ročník

8.15 – 9.00

 

10.45 -11.30

11.40 – 12.25

Pondělí

Třídní učitelka Čj

 

Třídní učitelka Vl

 

úterý

Třídní učitelka Čj

 

Mgr. Teplý M

Mgr. Kadidlová Aj

středa

Třídní učitelka Čj

 

Mgr. Kadidlová Aj

 

čtvrtek

Třídní učitelka Čj

 

Třídní učitelka Pd

 

pátek

Třídní učitelka Čj

 

Mgr. Teplý M

 

  

 

5. ročník

7.50

9.00 – 9.45

9.50 – 10.35

10.45 – 11.30

10.45 -11.30

Pondělí

 

Třídní učitelka Čj

Třídní učitelka Vl

 

Mgr. Teplý M

úterý

 

Třídní učitelka Čj

Mgr. Kadidlová Aj

 

 

středa

Mgr. Kadidlová Aj

Třídní učitelka Čj

 

Třídní učitelka Pd

 

čtvrtek

 

Třídní učitelka Čj

 

Mgr. Teplý
M

 

pátek

 

Třídní učitelka Čj

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, 
oznamujeme Vám, že v případě že dojde od 1.3.2021 k uzavření mateřských a základních škol, patříme mezi školy, které poskytují nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:
-     zaměstnanci bezpečnostních sborů,
-     zaměstnanci obecní policie,
-     zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
-     zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
-     zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
-     sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
-     sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
-     zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
-     zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
-     zaměstnanci Finanční správy České republiky,
-     příslušníky ozbrojených sil,
-     zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
-     pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
-     pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
-     pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky základní, střední školy a školského zařízení pro děti a žáky uvedené v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
-     zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
-     zaměstnanci zařízení školního stravování,
-     zaměstnanci České pošty, s. p.
 
Pokud patříte mezi tyto zaměstnance a máte zájem o umístění Vašeho dítěte ve škole, prosím kontaktujte ředitelku školy S. Kubešovou na tel. čísle 605073621.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének:

▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Více informací zde.

««« | ... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist