Informace k platbě stravného za měsíc prosinec 2020


Peníze za obědy za měsíc prosinec 2020 v případě, že nemáte zřízen souhlas s inkasem, zasílejte  od 4.1.2021 do 8.1.2021 na účet školní jídelny 280800706/0300. Do kolonky zpráva pro příjemce pište jméno a příjmení dítěte. V případě dotazů volejte na tel 605169373 - p. Jana Siglová. Informace o konkrétní částce naleznete zde.

                                                                                           Jana Siglová, vedoucí ŠJ

Prezenční výuka ve škole: 1.- 3. ročník

Distanční výuka doma: 4. – 9. ročník
Školní družina funguje pro 1.-3. ročník
Školní jídelna funguje ve zvláštním režimu, žákům 4. - 9.r. budou obědy automaticky odhlášeny, kdo má zájem o odebírání oběda, musí si oběd přihlásit u vedoucí ŠJ

rozvrh on-line výuky I.st.

4. ročník

8.15 – 9.00

 

10.45 -11.30

Pondělí

Třídní učitelka Čj

 

Třídní učitelka Vl

úterý

Třídní učitelka Čj

 

Mgr. Teplý M

středa

Třídní učitelka Čj

 

Mgr. Kadidlová Aj

čtvrtek

Třídní učitelka Čj

 

Třídní učitelka Pd

pátek

Třídní učitelka Čj

 

Mgr. Teplý M

 

5. ročník

9.00 – 9.45

9.50 – 10.35

10.45 – 11.30

10.45 -11.30

Pondělí

Třídní učitelka Čj

 

Třídní učitelka Vl

Mgr. Teplý M

úterý

Třídní učitelka Čj

Mgr. Kadidlová Aj

 

 

středa

Třídní učitelka Čj

 

 Třídní učitelka Pd

 

čtvrtek

Třídní učitelka Čj

 

Mgr. Teplý M

 

pátek

Třídní učitelka Čj

 

 

 

 

rozvrh on-line výuky II.st.

žlutě vyznačené předměty – výuka on-line v aplikaci teams, předměty s označením* jsou zařazeny místo jiného předmětu, který je v tuto dobu zařazen při prezenční výuce

na předměty, které nejsou označeny žlutě, bude zasílána samostná práce přiměřeného rozsahu učiteli těchto předmětů rovněž přes aplikaci teams a s uvedením, do kdy má být práce odevzdána

6.roč 

Po 

Čj

M

Aj

Z

  

 

Tvch 

Tvch  

Út 

Čj 

F 

Ov 

Inf  

 

 

 

St 

Čj

M

Aj 

D

 Př

 

Tvd  

Tvd 

Čt 

Čj

F

Z

Inf

Aj 

 

Hv 

 

Pá 

M

Čj 

D 

Vv 

 Vv

 

 

 

 

7.roč 

Po 

M

Čj

Aj

Z

Př 

 

Tvch 

Tvch  

Út 

Nj 

Ov 

F  

 

Rv 

St 

M

Nj

Čj 

 Aj

 

Tvd  

Tvd 

Čt 

Čj

*D 

Z 

 

Hv 

 

Pá 

Čj 

   *Aj

Vv 

 Vv

 

 

 

  

8.roč 

Po 

M

F

Čj

Ch

Aj 

 

Tvch 

Tvch  

Út 

Nj

Př 

Čj 

Z  

 

Pvd

BFChp 

St 

D

Čj

Ch 

 Hv

 

Tvd  

Tvd 

Čt 

Z 

Aj 

Čj

Nj 

 

Vv 

Pč 

Pá 

D

Př 

Aj 

 Ov

 

 

 

  

9.roč 

Po 

Aj

         F

Ch

M

Čj

 

Tvch 

Tvch  

Út 

Aj

Př 

Čj 

Nj  

 

Pvd

BFChp 

St 

Ch

D

Nj 

 Hv

 

Tvd  

Tvd 

Čt 

Čj 

*M 

F 

 

Vv 

Pč 

Pá 

D

*Z 

Čj 

Aj 

 Ov

 

 

 

 

Provoz základních škol podle MŠMT:

 

● Je povolena osobní přítomnost:
• dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,
• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),
• žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, a
• žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.

● Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

● Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

● Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

● Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

● Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

● Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.

● Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

● Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky.

● Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

18.12. 20

 

 

Vážení a milí sponzoři,

 

             ještě jednou děkujeme za Vaše finanční dary, za které jsme pořídily pomůcky do výtvarné výchovy (tavící pistole, sušáky na výkresy), do pracovních činností určené na montáž a demontáž (stavebnice lego, skříňku s různými kostkami), do matematiky (stavebnice na skládání geometrických těles a tvarů), do českého jazyka a prvouky (Albi knihy s tužkou).

            Díky Vám můžeme odměnit děti za práci během distanční výuky a udělat jim radost pod stromečkem.

            Přejeme Vám vše, co se špatně balí, to jest klid, pohodu a zdraví. Hezké prožití večera splněných přání, svátků vánočních a vše nejlepší v novém roce Vám a Vašim blízkým přejí

                                                Mgr. Lada Jiroutová, Mgr. Jana Holcová

                                                                 ZŠ a MŠ Trstěnice

 

 

««« | ... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist