Výuka od 30.11.2020

1. stupeň:
Prezenční výuka již pro všechny ročníky.
Výuka bude probíhat dle normálního rozvrhu s výjimkou tělesné výchovy (tyto hodiny budou využity k opakování a procvičování látky z hlavních předmětů, příp. k procházkám), hudební výchova se bude vyučovat bez zpěvu.

2. stupeň: 
Prezenční výuka pro žáky 9. ročníku
ostatní ročníky od 30.11. rotačně:
– žáci 6. a 7. ročníku přichází do školy na prezenční výuku
– žáci 8. ročníku zůstávají doma na distančním vzdělávání (bude nový rozvrh online
   výuky)
Další týden si ročníky prezenční a distanční výuku otočí, 6. a 7. r. bude mít nový rozvrh on-line výuky.

Výuka bude probíhat dle níže uvedeného rozvrhu s výjimkou tělesné výchovy (tyto hodiny budou využity k opakování a procvičování látky z hlavních předmětů, příp. k procházkám), hudební výchova se bude vyučovat bez zpěvu.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách – žáci z jednotlivých tříd se nebudou potkávat. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Příchod a odchod ze školy bude probíhat u žáků 1.r. vchodem u 1. třídy, ostatní žáci hlavním vchodem. Po příchodu do školy sedí žáci na lavičkách (každá třída odděleně), v 7.30 h odchází žáci do své třídy.

  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole – bez roušky nebude žákům umožněn vstup do školy; žáky je nutné vybavit nejméně 2 rouškami a igelitovým sáčkem na jejich odkládání.

  • O velké přestávce budou žáci 1. – 3.r. ve venkovním areálu školy, žáci 4.-9.r. budou ve svých třídách.

  • Školní družina bude fungovat odděleně pro I.(1.r.) a II. (2.+3.r.) třídu, ve ŠD budou žáci 2. a 3.r., nad žáky 1. r. bude zajištěn dohled v učebně 1. r. 

  • Prosíme rodiče, aby neposílali děti do školy v případě, že je někdo v jejich bezprostředním okolí v karanténě.

  • Vstup zákonných zástupců do prostor školy je obecně možný jen v odůvodněných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Zájmové kroužky neprobíhají. 

Obědy ve školní jídelně jsou pro všechny žáky, kteří mají prezenční výuku, automaticky přihlášeny. Žákům, kteří jsou nemocní nebo v karanténě, je nutné oběd odhlásit.
Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
Žáci 8. r. si mohou stravu odebrat do jídlonosičů.
 

 

Odchody na oběd:

11.15 h – 1.r. – v pondělí po obědě návrat na 5. vyuč. hodinu, v ostatní dny odchod do učebny 1.r. 
11.40 h 2.+3.r. - po obědě návrat na 5. vyuč. hodinu nebo odchod do ŠD
12.00 h – 4.+5.r. – po obědě návrat na dokončení 5. vyuč. hodiny  (12.20 – 12.45 h)
12.20 h – 6.r. – sedí u stolů u oken
12.20 h – 7.r. – sedí u stolů u dveří
12.35 h – 9.r.

Rozvrhy tříd II.st. v týdnu od 30.11. do 4.12. 2020

6.roč 

Po 

Čj
Ondráčková

M
Kubešová

Aj
Kadidlová

Z
Chadima


Hronová

 

Ov
Chadima

Rv
Chadima

Út 

M
Kubešová

Čj
Ondráčková

F
Hronová

Ov
Chadima 

Inf 
Teplý

 

Hv
Teplý

 

St 

Čj
Ondráčková

M
Kubešová

Aj
Kadidlová 

D
Chadima


Hronová

 

 

 

Čt 

Čj
Ondráčková

F
Hronová

Z
Chadima

Inf
Teplý

Aj
Kadidlová 

 

D
Chadima

 

Pá 

M
Kubešová

Čj
Ondráčková

D
Havelková

F
Hronová

Vv
Havelková

 

 

 

  

7. roč.

Po 

M
Kubešová

Čj
Ondráčková

Aj
Havelková


Hronová

Z
Chadima

 

   

Út 

M
Havelková

D
Chadima

Nj
Ondráčková 

F
Hronová

F
Hronová

 

Ov
Chadima

Rv
Chadima

St 

M
Kubešová


Hronová

Nj
Hav./Ondr.

Čj
Ondráčková

Aj
Kadidlová

 

Hv
Teplý

 

Čt 

M
Kubešová

F
Havelková

Čj
Ondráčková

Aj
Kadidlová

Z
Chadima

 

F
Hronová 

 

Pá 

Čj Ondráčková

M
Kubešová

 D
Chadima

Vv 
Havelková

 F
Hronová

 

 

 

  

8.roč.

Po 

M
Teplý

F
Hronová

Čj
Ondráčková

Ch
Kubešová

Aj
Kadidlová 

 

 

 

 

 

Út 

Nj
Ondráčková


Hronová

M
Teplý 

Čj 
Ondráčková

Z
Chadima  

 

Pvd Kadidlová

Pvd Kadidlová

St 

D
Chadima

Čj
Ondráčková

M
Teplý 

Ch
Kubešová 

 Hv
Teplý

 

 

 

 

 

Čt 

Z
Chadima 

Aj
Kadidlová 

F
Hronová 

Čj
Ondráčková

Nj
Ondráčková 

 

Vv Hronová

Vv  Hronová 

Pá 

D
Chadima

Aj
Kadidlová


Hronová 

M
Teplý

 Ov
Chadima

 

 

 

   Pozn. – žlutě označené hodiny – on-line výuka, na ostatní hodiny bude zadávána samostatná práce

 

9. roč.

Po 

Aj
Kadidlová

F
Hronová

Ch
Hronová

M
Teplý

Čj
Ondráčková

 

 

 

Út 

Aj
Kadidlová


Hronová 

M
Teplý 

Čj 
Ondráčková

Nj  
Ondráčková

 

Pvd Kadidlová

Pvd Kadidlová

St 

Ch
Hronová

D
Chadima

Nj
Ondr./Hav. 

M
Teplý 

Hv
Teplý

 

 

 

Čt 


Hronová

Čj 
Ondráčková


Teplý

Z
Chadima 

F
Hronová 

 

Vv Hronová

Vv Hronová

Pá 

D
Chadima

M
Teplý

Čj
Ondráčková 

Aj 
Kadidlová

Ov
Chadima

 

 

 

Vážení rodiče,

18.11. se do školy vrátí žáci 1. – 3.r. Výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu, podle kterého se žáci učili před uzavřením škol. Při výuce je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách – žáci 1.r. se nebudou potkávat s žáky 2.a 3.r.

Příchod a odchod ze školy bude probíhat oddělenými vchody.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

ŠJ bude v provozu. Žáci 1.r. budou chodit na oběd po 4. vyučovací hodině, žáci 2. a 3.r. po 5. vyučovací hodině.

Provoz ŠD bude probíhat tak, že ve ŠD budou žáci 2. a 3.r., nad žáky 1. r. bude zajištěn dohled v učebně 1. r.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Doufejme, že se škola brzy otevře pro všechny. Přeji vám všem pevné zdraví a hodně sil v tomto náročném období.

                                                                                 Simona Kubešová, ředitelka školy 

12.11. 2016.11.2020

V pondělí 16. 11. 2020 je normální pracovní den a bude probíhat distanční výuka ve všech formách.

V úterý 17. 11. 2020 je státní svátek a výuka probíhat nebude.

Rodičovské schůzky

Vážení rodiče, dne 19. 11. 2020 se měly uskutečnit třídní rodičovské schůzky, ale kvůli stávající epidemiologické situaci a zavření škol se bohužel konat nemohou.

Z tohoto důvodu jsme pro vás na tento den připravili od 15:00 do 18:00 hodin online konzultace s jednotlivými vyučujícími prostřednictvím MS Teams přes účet vašeho dítěte. Učitelé vašich dětí budou připraveni se s vámi setkat alespoň virtuálně a odpovědět na vaše dotazy. Na individuální konzultace se objednejte u třídního učitele.

 

  Pokyn ředitelky školy k výuce od 2.11.2020

  • Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
  • 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.
  • školních družin se zakazuje pobyt žáků ve školní družině.
  • Školní stravování – školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Je tedy možné, aby žáci konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Školní jídelna musí dodržovat povinnosti stanovené usnesením vlády č. 2 pro provozovny stravovacích služeb (rozestupy, počet osob u jednoho stolu…).

Všichni žáci 1. a 2. stupně mají obědy od 3. listopadu 2020 odhlášené. Odebírání obědů v době od 3.11.2020 je třeba nahlásit vedoucí ŠJ Janě Siglové. Obědy je možné vyzvednout do obědníků v čase od 12.30 do 13.00 h. nebo sníst v tuto dobu přímo ve ŠJ.

1. ročník

9.00

Pondělí

Třídní učitelka Čj, M

úterý

Konzultace s třídní učitelkou

středa

Mgr. Kadidlová Aj

čtvrtek

Třídní učitelka Čj, M

pátek

 

 

2. ročník

9.00

10.00

Pondělí

Mgr. Kadidlová Aj

Třídní učitelka Čj

úterý

 

Třídní učitelka M

středa

 

Mgr. Jiroutová Prv

čtvrtek

 

Třídní učitelka Čj/M

pátek

 

Třídní učitelka Čj

 

3. ročník

11.00

Pondělí

Třídní učitelka Čj

úterý

Mgr. Kadidlová Aj (10.45 h)

středa

Mgr. Jiroutová Prv

čtvrtek

Třídní učitelka M

pátek

Třídní učitelka Čj

 

4. ročník

8.15 – 9.00

 

10.45 -11.30

Pondělí

Třídní učitelka Čj

 

 

úterý

Třídní učitelka Pd

 

Mgr. Teplý M

středa

Třídní učitelka Čj

 

Mgr. Kadidlová Aj

čtvrtek

Třídní učitelka Čj

 

 

pátek

Třídní učitelka Vl

 

Mgr. Teplý M

 

5. ročník

9.00 – 9.45

9.50 – 10.35

10.45 – 11.30

10.45 -11.30

Pondělí

Třídní učitelka Čj

 

 

Mgr. Teplý M

úterý

Třídní učitelka Pd

Mgr. Kadidlová Aj

 

 

středa

Třídní učitelka Čj

 

 

 

čtvrtek

Třídní učitelka Čj

 

Mgr. Teplý M

 

pátek

Třídní učitelka Vl

 

 

 

 

««« | ... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist