Informace k platbě stravného za měsíc říjen 2020


Peníze za obědy za měsíc říjen 2020 v případě, že nemáte zřízen souhlas s inkasem, zasílejte  od 4.11.2020 do 11.10.2020 na účet školní jídelny 280800706/0300. Do kolonky zpráva pro příjemce pište jméno a příjmení dítěte. V případě dotazů volejte na tel 605169373 - p. Jana Siglová. Informace o konkrétní částce naleznete zde.

                                                                                           Jana Siglová, vedoucí ŠJ

Vážení rodiče,
v návaznosti na uzavření škol jsme připraveni poskytnout péči žákům ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

- bezpečnostních sborů
-obecní policie
- poskytovatelů zdravotnických služeb
- orgánů ochrany veřejného zdraví
- zaměstnanci v sociálních službách
- sociální pracovníci zařazení na k výkonu sociální práce na úřadech
- příslušníky ozbrojených sil
- pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky naší školy či školského zařízení.

Pokyn ředitelky školy k výuce od 14.10.2020

V návaznosti na usnesení vlády s účinností od 14. října do 2.11.2020 platí následující:

  • Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
  • 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. 
  • školních družin se zakazuje pobyt žáků ve školní družině.
  • Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků základních škol na vzdělávání – na tyto dny jsou stanoveny dny volna.
  • Školní stravování – školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Je tedy možné, aby žáci konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Školní jídelna musí dodržovat povinnosti stanovené usnesením vlády č. 2 pro provozovny stravovacích služeb (rozestupy, počet osob u jednoho stolu…).

Všichni žáci 1. a 2. stupně mají obědy do 1. listopadu 2020 odhlášené. Odebírání obědů v době od 14.10.2020 je třeba nahlásit vedoucí ŠJ Janě Siglové. Obědy je možné vyzvednout do obědníků v čase od 12.30 do 13.00 h. nebo sníst v tuto dobu přímo ve ŠJ.

29. – 30. října 2020 podzimní prázdniny – školní stravování není poskytováno.

Rozvrh hodin pro žáky 1.st. 

Distanční výuka na 1 st. bude probíhat dle pokynů třídních učitelů ve stejném režimu jako v jarním období. Žáci budou dostávat 2 x týdně zadanou práci (v neděli večer s termínem odevzdání do středy a ve středu s termínem odevzdání do soboty). K tomu budou třídními učitelkami organizovány on-line hodiny v aplikaci Teams - četnost a čas určí třídní učitelka po dohodě s rodiči, tak aby byly respektovány možnosti žáků připojit se.

Rozvrh hodin pro žáky 2.st. 

žlutě vyznačené předměty – výuka on-line v aplikaci teams, předměty s označením* jsou zařazeny místo jiného předmětu, který je v tuto dobu zařazen při prezenční výuce

na předměty, které nejsou označeny žlutě, bude zasílána samostná práce přiměřeného rozsahu učiteli těchto předmětů rovněž přes aplikaci teams a s uvedením, do kdy má být práce odevzdána

6.roč 

Po 

Čj

M

Aj

Z

  

 

Tvch 

Tvch  

Út 

Čj 

F 

Ov 

Inf  

 

 

 

St 

Čj

M

Aj 

D

 Př

 

Tvd  

Tvd 

Čt 

Čj

F

Z

Inf

Aj 

 

Hv 

 

Pá 

M

Čj 

D 

Vv 

 Vv

 

 

 

 

7.roč 

Po 

M

Čj

Aj

Z

Př 

 

Tvch 

Tvch  

Út 

Nj 

Ov 

F  

 

Rv 

St 

M

Nj

Čj 

 Aj

 

Tvd  

Tvd 

Čt 

Čj

*D 

Z 

 

Hv 

 

Pá 

Čj 

   *Aj

Vv 

 Vv

 

 

 

  

8.roč 

Po 

M

F

Čj

Ch

Aj 

 

Tvch 

Tvch  

Út 

Nj

Př 

Čj 

Z  

 

Pvd

BFChp 

St 

D

Čj

Ch 

 Hv

 

Tvd  

Tvd 

Čt 

Aj 

Čj

Nj 

 

Vv 

Pč 

Pá 

D

Př 

Aj 

 Ov

 

 

 

  

9.roč 

Po 

Aj

F

Ch

M

Čj

 

Tvch 

Tvch  

Út 

Aj

Př 

Čj 

Nj  

 

Pvd

BFChp 

St 

Ch

D

Nj 

 Hv

 

Tvd  

Tvd 

Čt 

Čj 

*M

 

Vv 

Pč 

Pá 

D

*Z 

Čj 

Aj 

 Ov

 

 

 

 

                                                                               Simona Kubešová, ředitelka školy

 

 

««« | ... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist