Sběr papíru plánovaný na 14. - 16.10. je zrušen z důvodů uzavření školy v důsledku vyhlášení mimořádného opatření.

Vážení rodiče,

12.10.2020 vstupuje v platnost Dodatek č.1. ke Školnímu řádu, č.j.31 /2020 týkající se distančního vzdělávání. S jeho zněním máte možnost se seznámit na webových stránkách školy v záložce dokumenty nebo v učebnovém pavilonu a u vchodu do budovy školy. Dále vstupuje v platnost Dodatek č.3. k  Vnitřnímu řádu školní jídelny. S jeho zněním se můžete seznámit na webových stránkách školy v záložce Školní jídelna a ve ŠJ.

                                                                      Simona Kubešová, ředitelka školy

Mimořádná opatření

Omezení výuky od 12. října

Od 12. do 23. 10. 2020 platí nová opatření dle usnesení vlády:

1. stupeň:
- výuka bude zachována v plném rozsahu
- hudební výchova probíhá bez zpěvu
- žáci musí nosit roušky ve společných prostorách školy
- školní družina funguje v běžném režimu
-
plavecký výcvik je zrušen

2. stupeň:  
- střídavá výuka ve třídách
- hudební výchova bez zpěvu
- tělesná výchova v náhradním režimu bez sportu 
- roušky po celou dobu výuky a ve společných prostorách školy

týden 12. - 16. 10. 2020 6. a 8. r. - prezenční výuka – dle rozvrhu
                                       7. a 9. r. - distanční výuka – dle rozvrhu, samostatné hodiny probíhají on-line
                                                                                    formou, na spojené hodiny bude zaslána práce

 

týden 19. - 23. 10. 2020   7. a 9. r. - prezenční výuka – dle rozvrhu
                                         6. a 8. r. - distanční výuka – dle rozvrhu samostatné hodiny probíhají on-line
                                                                                      formou, na spojené hodiny bude zaslána práce

 

Distanční výuka bude probíhat v aplikaci TEAMS.
Distanční výuka je pro všechny žáky povinná.
Zákonní zástupci mají povinnost absenci omlouvat.

 

 

Školní jídelna funguje i nadále bez omezení. Na obědy mohou chodit i žáci, kteří jsou v rámci střídavé výuky doma. Obědy si mohou odebrat v čase 11. - 11.30 h., pokud nemají v tu dobu on-line výuku, jinak ve 13.15 h do obědníků. Žákům, kteří budou mít distanční výuku, bude oběd automaticky odhlášen. Pokud máte zájem o odebírání obědů, nahlaste se u vedoucí ŠJ Jany Siglové na tel. č. 604 169 373.

 

26. a 27. říjen 2020 jsou vyhlášeny jako dny volna, následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. a 30. října.

                                                                                          Simona Kubešová, ředitelka školy

Konzultační odpoledne

se školním speciálním pedagogem Mgr. Martinou Švadlenkovou

21.10.2020 od 13.30 do 17 h


Vážení rodiče, pokud se potřebujete poradit v oblasti prožívání, chování či prospěchu Vašeho dítěte, objednejte se na tel. č. 731 586 556.

Informace k platbě stravného za měsíc září 2020


Peníze za obědy za měsíc září 2020 v případě, že nemáte zřízen souhlas s inkasem, zasílejte  od 5.10.2020 do 10.10.2020 na účet školní jídelny 280800706/0300. Do kolonky zpráva pro příjemce pište jméno a příjmení dítěte. V případě dotazů volejte na tel 605169373 - p. Jana Siglová. Informace o konkrétní částce naleznete zde.

                                                                                           Jana Siglová, vedoucí ŠJ

««« | ... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist