Vážení rodiče,

na základě doporučení Ministerstva školství vyhlašujeme pro školní rok 2020/2021 následující opatření: 

- od žáků před prvním příchodem do školy nebudeme požadovat potvrzení o bezinfekčnosti, pouze děti trpící chronickými potížemi vykazujícími podobnost s covid-19 (rýma, kašel, apod.), musí přinést potvrzení od svého lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění (stačí jednou za školní rok)

- budeme dodržovat hygienická pravidla, zvláštní standard úklidu, používat dezinfekci, minimalizovat kontakty mimo školu

- zákonní zástupci budou vcházet do budovy školy pouze za účelem předem domluveného jednání s pedagogy nebo vedením školy. Výjimku mají pouze zákonní zástupci žáků 1. ročníku v září 2020, kteří budou smět své dítě doprovodit do školy určeným vchodem. Při vstupu do budovy si u vchodu vydezinfikují ruce a nasadí roušku. Cizím osobám je vstup zakázán.

- roušky budou povinné jen tehdy, pokud zde nastane druhý – oranžový stupeň rizika na takzvaném semaforu

- omezíme účast našich žáků na kulturních akcích a soutěžích všeho druhu

- škola zahájí distanční vzdělávání, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Při neúčasti žáka, je zákonný zástupce povinen absenci omluvit podle školního řádu. Výsledky distančního vzdělávání podléhají běžné klasifikaci a hodnocení. Vyučující uplatňují formativní hodnocení.

Celý dokument zde.

 

 

Informace k platbě stravného za měsíc Červenec 2020


Peníze za obědy za měsíc červenec 2020 v případě, že nemáte zřízen souhlas s inkasem, zasílejte  od 1.8.2020 do 10.8.2020 na účet školní jídelny 280800706/0300. Do kolonky zpráva pro příjemce pište jméno a příjmení dítěte. V případě dotazů volejte na tel 605169373 - p. Jana Siglová. Informace o konkrétní částce naleznete zde.

                                                                                           Jana Siglová, vedoucí ŠJ

Informace k platbě stravného za měsíc Červen 2020


Peníze za obědy za měsíc červen 2020 v případě, že nemáte zřízen souhlas s inkasem, zasílejte  od 1.7.2020 do 10.7.2020 na účet školní jídelny 280800706/0300. Do kolonky zpráva pro příjemce pište jméno a příjmení dítěte. V případě dotazů volejte na tel 605169373 - p. Jana Siglová. Informace o konkrétní částce naleznete zde.

                                                                                           Jana Siglová, vedoucí ŠJ

Vážení rodiče, 

vydání vysvědčení proběhne v úterý 30. června. Díky další fázi rozvolnění se žáci mohou potkat  v celých kolektivech - podmínkou zůstává odevzdání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (pokud již žáci neodevzdali).

Vydání vysvědčení proběhne v tomto režimu:

1. - 8. ročník - v kmenových učebnách tříd od 7.50 hod., po vydání vysvědčení se budou žáci fotit

9. ročník – v areálu za školou (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně) od 16.00 hod.

Vydání vysvědčení žákům (zákonným zástupcům), kteří nepředloží čestné prohlášení, proběhne od v místě a čase určeném třídním učitelem.

Informace k platbě stravného za měsíc Květen 2020


Peníze za obědy za měsíc květen 2020 v případě, že nemáte zřízen souhlas s inkasem, zasílejte  od 1.6.2020 do 10.6.2020 na účet školní jídelny 280800706/0300. Do kolonky zpráva pro příjemce pište jméno a příjmení dítěte. V případě dotazů volejte na tel 605169373 - p. Jana Siglová. Informace o konkrétní částce naleznete zde.

                                                                                           Jana Siglová, vedoucí ŠJ

««« | ... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist