pololetní klasifikace

Vážení rodiče, milí žáci, 

na základě doporučení MŠMT jsme se rozhodli, že budeme žáky v 1. pololetí školního roku
2020-2021 hodnotit na vysvědčení známkami, které jsme doplnili souhrnným slovním hodnocením. Do celkového hodnocení jsme zahrnuli přístup a práci v hodinách (ve škole, i distančně), známky získané během 1. pololetí, dále pak také plnění zadané práce během distanční výuky, vypracované úkoly, snahu a přístup.

Pokud jde o vysvědčení, 1. 2. a 3. ročník dostane výpis vysvědčení, který se bude skládat z klasických známek, doplněný o slovní hodnocení, ve škole. Ostatním bude toto zasláno mailem v průběhu 28.1.2021. V listinné podobě žáci výpis obdrží až po nástupu k prezenční výuce.

V pátek 29.1. jsou pololetní prázdniny.

Přejeme Vám šťastné vykročení do druhého pololetí. 

 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist