26.02. 21Poskytování nezbytné péče o děti

Vážení rodiče, 
oznamujeme Vám, že v případě že dojde od 1.3.2021 k uzavření mateřských a základních škol, patříme mezi školy, které poskytují nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:
-     zaměstnanci bezpečnostních sborů,
-     zaměstnanci obecní policie,
-     zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
-     zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
-     zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
-     sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
-     sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
-     zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
-     zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
-     zaměstnanci Finanční správy České republiky,
-     příslušníky ozbrojených sil,
-     zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
-     pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
-     pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
-     pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky základní, střední školy a školského zařízení pro děti a žáky uvedené v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
-     zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
-     zaměstnanci zařízení školního stravování,
-     zaměstnanci České pošty, s. p.
 
Pokud patříte mezi tyto zaměstnance a máte zájem o umístění Vašeho dítěte ve škole, prosím kontaktujte ředitelku školy S. Kubešovou na tel. čísle 605073621.

 

 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist