08.04. 21návrat žáků do škol ke dni 12.4.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12.4.2021 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Naší školy se týká rotační způsob výuky. Jako první do školy nastoupí žáci 1. ročníku a spojeného 2. a 3. ročníku. V týdnu od 19.4.2021 potom žáci 4. a 5. ročníku. Střídat se budou vždy po týdnu. Žáci 2. st. zůstávají na distanční výuce. 

Budeme dodržovat následující pravidla:

- pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci nosí respirátor, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku po celou dobu vyučování
- pravidelná dezinfekce rukou
- časté větrání
- nesmí se zpívat
- místo TV náhradní program
- učitelé jazyků mohou mít při výuce štít, musí dodržovat odstup 2 m

Účast žáků na prezenčním způsobu vzdělávání je podmíněna negativním testem na Covid 19. Žáci se budou testovat  vždy v pondělí a ve čtvrtek hned po příchodu do školy. Žák, který přijde do školy později (nebo i v jiný den), bude testován bezprostředně po svém příchodu.

KDO SE NEMUSÍ TESTOVAT

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). 

Pokud žák vykazuje nebo uvádí, že pociťuje níže uvedené příznaky, zvolte místo návratu do školy raději telefonickou konzultaci s dětským lékařem. Děkujeme.

- zvýšenou tělesnou teplotu
- suchý kašel, dušnost, rýmu / ucpaný nos
- zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
- ztrátu chuti a čichu, bolest hlavy
- bolest v krku, bolest svalů a kloubů

Žádáme všechny rodiče o pozorné přečtení informačních letáků a shlédnutí instruktážního videa.

Více informací ZDE. 

Naše škola obdržela LEPU testy. Instruktážní video k testování. https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Pro žáky – Jak bude testování probíhat? 

Jednoduchý přehled postupů – Testovaný žák je negativní/pozitivní 

Zákonný zástupce žáka může škole udělit souhlas se samostatným odchodem žáka ze školy v případě, že byl žák pozitivně testován, nebo byl pozitivně testován jeho spolužák či pracovník školy, se kterým byl žák v delším kontaktu. Škola bude zákonné zástupce žáka o této skutečnosti informovat. Pokud souhlas neudělí, bude žák pod dohledem pracovníka školy čekat na vyzvednutí v izolační místnosti.

Souhlas se samostatným odchodem žáka. 

Pro žáky školy bude fungovat školní družina (ráno od 7.00 h, odpoledne v běžném režimu) a to odděleně pro žáky 1. ročníku a zvlášť pro žáky 2. a 3. ročníku. Vzhledem k tomu, že musí být zachována homogenita skupin, nelze míchat dohromady žáky různých tříd. Po celou dobu pobytu ve škole či školní družině musí žáci používat ochranu nosu a úst ve formě zdravotnické roušky, nanoroušky nebo respirátoru. Jiná ochrana nosu a úst není dovolena.

Žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky, budou smět navštěvovat školní jídelnu. Všem žákům 1. - 3. ročníku, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování,  budou od pondělí 12.4. obědy přihlášeny. Pokud o obědy nemáte zájem, volejte vedoucí ŠJ. Ostatní žáci si mohou odebírat dotované obědy do vlastních nádob.

Více informací včetně nejčastějších dotazů najdete na stránkách: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

V případě  dalších dotazů se obracejte na třídní učitele či vedení školy.

 

Péče o děti rodičů vybraných profesí od 12. 4.2021

Dne 11. 4. 2021 skončí nouzový stav a s ním i platnost opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 27. 2. 2021 včetně jeho dodatků. Péči o děti rodičů vybraných profesí tak již od 12. 4. 2021 nebudou realizovat pověřené školy a školská zařízení, ale na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 budou o tyto děti pečovat jejich kmenové mateřské školy (děti z MŠ bez rozdílu věku) a školní družiny či kluby při kmenové základní škole (děti z 1. stupně ZŠ).

 

Uvedeným opatřením MZ se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou: 

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

  

 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist