Ukončení školního roku 2023/2024

DSC_0811

Dne 28. 6. 2024 jsme se sešli s rodiči a žáky naší školy v tělocvičně, kde jsme zhodnotili uplynulý školní rok. Každý třídní učitel měl možnost promluvit o své třídě, vyzdvihnout třídní úspěchy a ocenit žáka třídy. Dále byli oceněni žáci, kterým byla udělena pochvala ředitele školy. Abychom nehovořili jen o žácích ZŠ, chtěl bych zmínit krásné vystoupení dětí z MŠ, které se loučily se svojí školkou. Nejedna slza ukápla… Ale pak teprve začal pravý vodopád slz, když se s námi loučili žáci, kteří nás opouští z 5. třídy na Gymnázium a také naši deváťáci. Cesty se rozpojily, ale v našich srdcích stopy zůstanou. Děkujeme starostům obce Trstěnice a Chmelík za součinnost. Dále pak děkujeme naší paní ředitelce, která nás celou akcí provedla. A zejména rodičům, kteří podporují své děti při vzdělávání na naší škole.

fotografie ke stažení: https://eu.zonerama.com/PRACOVNI6/Album/11676111#check-duplicates