28.08. 20Opatření vycházející z manuálu MŠMT ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Opatření vycházející z manuálu MŠMT pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

- k 1. 9. 2020 neplatí žádná plošná omezení

- od dětí před prvním příchodem do mateřské školy nepožadujeme potvrzení o bezinfekčnosti, pouze děti trpící chronickými potížemi vykazujícími podobnost s covid-19 (rýma, kašel apod.), musí přinést potvrzení od svého lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění (stačí jednou za školní rok)

- soutěže celostátního charakteru MŠMT nebude vyhlašovat

- mateřská škola postupuje podle zákonů a doporučení vlády, o nastavených pravidlech informujeme zaměstnance a zákonné zástupce

Obecně:

dodržujeme hygienická pravidla, používáme dezinfekci, minimalizujeme kontakty mimo mateřskou školu, sledujeme epidemiologickou situaci v regionu, v případě vyhlášení mimořádných opatření, budeme dbát pokynů Krajské hygienické stanice (KHS) a Vlády ČR.

Celý dokument zde:

 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist