27.02. 21UZAVŘENÍ MŠ

Vláda plošně uzavřela MŠ od 1. 3. do 21. 3. 2021.

 

V provozu zůstávají MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení a otevřeny budou určené (vybrané) školy pro děti ve věku 2-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

· zaměstnanci bezpečnostních sborů,

· zaměstnanci obecní policie,

· zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

· zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

· zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

· sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

· sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,

· zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

· zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

· zaměstnanci Finanční správy České republiky,

· příslušníky ozbrojených sil,

· zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

· pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

· zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

· zaměstnanci zařízení školního stravování,

· zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

· zaměstnanci České pošty, s. p.

 

Naše Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy je touto určenou školou a nabízí na nezbytnou dobu péči o děti pro rodiče těchto profesí (zvýrazněné profese se týkají rodičů našich dětí), ostatní děti do mateřské školy nemohou.

Nemohou do ní ani děti pedagogů i nepedagogických pracovníků, kteří v naší škole nepracují. Naopak mohou do ní děti a žáci našich zaměstnanců i přesto, že v běžně dochází do jiné školy.

ZDROJ: Krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let s účinností od 27. února do 21. března

 

Škola nevystavuje žádné potvrzení o svém uzavření.

Bližší informace k ošetřovnému jsou uvedeny na portálu ČSSS.

 

Mateřská škola nebude v běžném provozu - po dobu trvání těchto opatření bude provoz MŠ od 7.00 do 15.30 hodin

Zájemci hlaste se během víkendu na tato telefonní čísla:

Simona Kubešová, ředitelka školy 605 073 621

Milena Kovářová, vedoucí učitelka MŠ 724 153 085

 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist