07.04. 21zápis do MŠ

  Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy pro školní rok 2021 - 2022

proběhne v souladu s právními předpisy a vzhledem k mimořádným opatřením

 od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021

 a to bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců

 

Formuláře Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a

                 Čestné prohlášení o očkování

je možné stáhnout  zde nebo  vyzvednout  v MŠ v době od 7.30 – 15.00 hodin a to po předchozí telefonické domluvě  na čísle 739 743 568, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Žádosti o přijetí můžete doručit 2.5. do 16.5.2021 následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (3pqmthk),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (na adresu reditel@zstrstenice.cz),

3. poštou (na adresu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy, Trstěnice 12, 569 57),

4. osobně do školy: v případě osobního podání lze přijít v termínu 12. 5. 2020 dle předchozí telefonické domluvy na čísle 739 743 568 s vedoucí učitelkou  pro předškolní vzdělávání Milenou Kovářovou, tak, aby nedošlo k setkání většího množství lidí současně v prostorách školy v čase od 10:00 do 15:00 hodin.

Je jedno, jakou variantu zvolíte, důležité je, aby žádosti byly doručeny škole nejpozději do 16. května 2021. 

Do obálek vložte: Žádost o přijetí, Čestné prohlášení o očkování, prosté kopie – očkovacího průkazu dítěte, rodného listu dítěte (není nutné úřední ověření)

Místo trvalého pobytu spádových dětí ověří ředitelka školy na Obecním úřadě v Trstěnici,

který vede evidenci obyvatel.

Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte Vám bude sděleno telefonicky 31.5.2021 do 15 h.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2021/2022

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Trstěnice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

I. Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením

Kritérium

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte*

Trvalý pobyt v obci

4

Trvalý pobyt ve smluvních obcích

2

Trvalý pobyt v jiné obci

1

Věk dítěte do 31.8.2021**

2 roky věku

0

3 roky věku

2

4 roky věku

3

5 let věku

5

Součet bodů

 

 

Individuální situace dítěte

 

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte

1

Zaměstnanost matky

1

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

1

Opakované podání žádosti

1

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

3

 

Součet bodů

 

 

Celkový součet bodů

 

 

 

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky

 

III. V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem. 

 

 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist