28.11. 19Zápis ze schůze parlamentu

  3. schůze žákovského parlamentu 22. 11. 2019

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy, metodik prevence

PROGRAM

1) Organizační záležitosti, plánované akce

    - preventivní program Acet z.s. p. Kadlecová, 7. ročník Říkat ano, říkat ne (3. a 4. vyuč.h.),                  4. + 5. roč. Aby učení nebylo mučení (oběd 11:35h., 6. a 7. vyuč.h.)

      Změna rozvrhu hodin!

    - 28. 11. – poslední lekce plaveckého výcviku, 14:00h.-18:00h. – Adventní dílny

    - 5. 12. Čertovské rojení

    - 9. 12. Filharmonie Pardubice (Hudba tančí staletími – MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ) 70 Kč

    - 12. 12. Vánoční besídka 16:00h. spojená s charitativním prodejem výrobků 

    - 20. 12. Třídní besídky (program dle domluvy se třídními učiteli)

2) Poučení

Žákům byla připomenuta pravidla slušného chování ve vztahu k pedagogům, ostatním zaměstnancům školy, dospělým a starším lidem, ve vztahu ke spolužákům ve třídě, starším i mladším žákům školy. Zdůrazněno bylo opět dodržování pořádku v šatnách, ve třídách a na chodbách školy.

 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist