24.01. 20Zápis ze schůze parlamentu

 4. schůze žákovského parlamentu 21. 1. 2020

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy, metodik prevence

PROGRAM

1) Organizační záležitosti, plánované akce

    - preventivní program Krok za krokem (posílení třídního kolektivu) PPP 22. 1. od 9:50h.

    - 30. 1. předání výpisu vysvědčení, 31. 1. pololetní prázdniny

    - 4. 2. Divadélko pro školy, cena: 50 Kč, MŠ, I. i II. stupeň

    - 10. 2. – 14. 2. jarní prázdniny

       Žáci byli poučeni o dodržování bezpečnosti při zimních sportech, pravidlech silničního 

       provozu a slušném chování.

    - 29. 2. pozvánka na Dětský karneval a Maškarní ples, téma: Na farmě

2) Provozní záležitosti

- mobilní hra „Pokémoni“ – žáci byli upozorněni na nebezpečí spojená s herní aplikací,

  po příchodu do školy se mají věnovat přípravě na vyučování, nesmí po 7:30 h. odcházet ze 

  školy, pohybovat se v areálu školy a hrát tuto hru

- zákaz vstupu do šaten ve venkovní obuvi, dodržování pořádku

- připomenuta pravidla slušného chování

3) Připomínky

- žádost žáků 2. stupně o samostatný odchod na oběd

- předbíhání v řadě na oběd

  - na pedagogické radě bude projednáno přijatelné řešení situace, domluvená pravidla

 
 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist