22.09. 20Programy prevence 2020/21

 

PROGRAMY  PRIMÁRNÍ  PREVENCE    2020/2021

 

1. třída 

Začátekadaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy     

Šikana, škádlení a já - Dobrodružství na hranicích. Interaktivní zážitkový program,

během kterého se žáci dozví, co je ještě škádlení, ale co už šikana.

Co dělat, když se cítím šikanován a co dělat, když vidím, že je šikanován někdo jiný. 

8. 2. 2021 (2h.)

 

2. + 3. třída

Začátekadaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy     

Naše tělo jako domovInteraktivní zážitkový program, během

kterého žáci pochopí své tělo jako svůj domov a kouření, energy drinky

a sladké nekvalitní jídlo jako příklady návyků, které tělo ničí.

8. 2. 2021 (2h.)                

 

4. + 5. třída

Začátekadaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy     

Moje planeta, můj domovDobrodružství v pralese.

Interaktivní zážitkový program, během kterého žáci zjistí hlavní

současné enviromentální problémy planety Země a budou hledat

odpověď na otázku, co může každý sám dělat pro spokojené trvání života na Zemi. 

8. 2. 2021 (3h.)

 

6. + 7. třída

Začátekadaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy 

pouze 6. ročník 5. 10. 2020 (3h.)

Sex, Aids a vztahy Co je HIV/AIDS, jak se přenáší? Jaká jsou další rizika

neuvážlivého jednání v sexuální oblasti? Aktivizační program, při kterém žáci

sami rozhodují o osudu vrstevníků v příběhu.       

8. 2. 2021 (3h.) 

                                 8. + 9. třída

Jak se nenechat podvéstKritické myšlení je aplikováno

na konkrétních příkladech podvodů, které demonstruje lektor:

Kritické myšlení a Occamova břitva v praxi. Kritické myšlení na internetu.  

10. 2. 2021 (3h.)

 

Beseda – Probační a mediační služba

Prevence kriminality, trestné činnosti a postupu při řešení následků trestného činu.

 

II. stupeň

Komenský 20206.+7. roč. (2h.), 8.+9. roč. (2h.)   24. 11. 2020 od 8:45h.

Žáci se seznámi s fakty o životě J. A. Komenského; na tomto základě pak

nakreslí časovou osu svého vlastního života. Žáci si v průběhu programu

uvědomí základní hluboké touhy člověka a také způsoby jejich naplňování.

Příkladem Komenského a příběhem ze současnosti jsou inspirováni k zamyšlení

nad tím, jak mohou překonávat různé životní překážky a jak mohou

pracovat na některé z problematických oblastí svého života.    

                                BanalFatal   27. 4. 2021 (10:00 – 11:30h.)

Program prevence úrazů páteře a míchy.

 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist