Druhé setkání Školy nanečisto probíhalo v 1. třídě s p. uč. Mgr. Ladou Jiroutovou. Tentokrát jsme se zaměřili na jazykovou, sluchovou a zrakovou přípravu na čtení a psaní. Společně jsme si zahráli několik her, trénovali paměť, čtení s porozuměním, převyprávěli a herecky ztvárnili pohádku O veliké řepě, kreslili pomocí říkanky. Účast předškoláků a jejich rodičů byla vysoká, což nás velmi těší. Příští setkání, které nese téma Rozvoj matematických představ, se uskuteční opět v 1. třídě ve čtvrtek 5. 3. Dovolujeme si připomenout, že v ten samý den dopoledne se můžete přijít podívat do školy a zúčastnit se vyučování (Den otevřených dveří). Foto zde.

 

 Péče o předškoláky 

V letošním školním roce jsme stejně jako v loňském roce otevřeli tzv. Školu nanečisto. 

Pozváni byli všichni budoucí prvňáci. Na první schůzce se rodiče a děti seznámili s některými prvky grafomotorického rozvoje a základy správného držení psacího náčiní prostřednictvím paní učitelky Mgr. Jany Holcové. 

Věříme, že pro Vás a Vaše děti je Škola nanečisto přínosem a že chvíle strávené společně s dětmi ve školním prostředí se Vám příjemně zapíší do vzpomínek. Doufáme také, že nabyté zkušenosti a vědomosti Vám všem lépe pomohou překonat náročné období přeměny předškoláka v dítě školou povinné.  

Přejeme krásné dny a nashledanou na příští schůzce, která se koná 6.2. 2020 v první třídě. 

 Vážení rodiče  a milí předškoláci,

Základní a mateřská škola Trstěnice Vás srdečně zve

do „ŠKOLY NANEČISTO“.

Připravili jsme pro Vás a Vaše děti společná setkání.

LISTOPAD   

Ve čtvrtek 21. 11. v 16:00 hod. je pro Vás připravena schůzka v MŠ

s MUDr. Petrou Cackovou (praktická lékařka pro děti a dorost)

na téma: Péče o tělesné zdraví předškoláka.

LEDEN    

„Škola nanečisto“   téma:  ROZVOJ GRAFOMOTORIKY 

                            (hygienické návyky psaní, uvolňovací cviky)

p.uč. Jana Holcová, II. třída

   čtvrtek 16. 1. 2019 od 15.30 hod.

ÚNOR

„Škola nanečisto“  téma:  JAZYKOVÁ, SLUCHOVÁ A ZRAKOVÁ                      

                                          PŘÍPRAVA NA ČTENÍ A PSANÍ

p.uč. Lada Jiroutová, I. třída

čtvrtek 6. 2. 2019 od 15.30 hod.

BŘEZEN        

„Škola nanečisto“  téma: ROZVOJ MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV

p.uč. Lada Jiroutová, I. třída

čtvrtek 5. 3. 2017 od 15.30 hod.

Dovolujeme si Vás pozvat v pátek 6. 3. na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DUBEN

Ve středu 15. 4. v 15:00 hod. Vás přivítáme 

u ZÁPISU DO 1. TŘÍDY téma: Na farmě!

 

 

Vážení rodiče,           
                                                     
blíží se vstup Vašich dětí do 1. třídy, ráda bych se s Vámi sešla ve středu 29. 5. v 15.30h. v 1. třídě, abych Vám sdělila několik organizačních informací k začátku školního roku a předala seznam pomůcek, které budou děti potřebovat.

                                                                              Děkuji, L. Jiroutová
                

 Základní škola a mateřská škola Trstěnice Vás srdečně zve do „ŠKOLY NANEČISTO“. 

Téma:   ROZVOJ  JAZYKOVÝCH  SCHOPNOSTÍ 

 Kdy:  ve čtvrtek 14. 3. 2019 v 15.30 hod.

p. uč.  Lada Jiroutová, I. třída

 POZOR ZMĚNA TERMÍNU z důvodu lyžařského kurzu !!!

„Škola nanečisto“   Téma: ROZVOJ  GRAFOMOTORIKY

Těším se na Vás 

v pondělí 18. 2. 2019 od 15.30 hod. v I. třídě ! 

 

 Vážení rodiče a milí předškoláci,

Základní a mateřská škola Trstěnice Vás srdečně zve

do „ŠKOLY NANEČISTO“.

Připravili jsme pro Vás a Vaše děti společná setkání.

 

LISTOPAD

V úterý 6. 11. v 16:00 hod. je pro Vás připravena schůzka v MŠ

s Mgr. Švadlenkovou (speciální pedagog)

Téma: DO ŠKOLY BEZE STRACHU (školní zralost a připravenost)

 

LEDEN návštěva MŠ (předškoláků) v 1. třídě

návštěva MŠ KARLE (předškoláků) v 1. třídě

 

„Škola nanečisto“ Téma: ROZVOJ MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV

p.uč. Jana Holcová, II. třída

čtvrtek 10. 1. 2019 od 15.30 hod.

 

ÚNOR

„Škola nanečisto“ Téma: ROZVOJ GRAFOMOTORIKY

p.uč. Lada Jiroutová, I. třída

čtvrtek 14. 2. 2019 od 15.30 hod.

 

BŘEZEN středa 6. 3. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

„Škola nanečisto“ téma: ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ

p.uč. Lada Jiroutová, I. třída

čtvrtek 14. 3. 2019 od 15.30 hod.

 

DUBEN

 

Ve středu 3. 4. v 15:00 hod. Vás přivítáme u ZÁPISU DO 1. TŘÍDY!

 Škola na nečisto - foto zde.

 

 
 

 Škola na nečisto - foto zde.

 POZOR ZMĚNA TERMÍNU z důvodu lyžařského kurzu !!!

„Škola nanečisto“   Téma: ROZVOJ  GRAFOMOTORIKY

Těším se na Vás 

v pondělí 18. 2. 2019 od 15.30 hod. v I. třídě ! 

 

 Vážení rodiče a milí předškoláci,

Základní a mateřská škola Trstěnice Vás srdečně zve

do „ŠKOLY NANEČISTO“.

Připravili jsme pro Vás a Vaše děti společná setkání.

 

LISTOPAD

V úterý 6. 11. v 16:00 hod. je pro Vás připravena schůzka v MŠ

s Mgr. Švadlenkovou (speciální pedagog)

Téma: DO ŠKOLY BEZE STRACHU (školní zralost a připravenost)

 

LEDEN návštěva MŠ (předškoláků) v 1. třídě

návštěva MŠ KARLE (předškoláků) v 1. třídě

 

„Škola nanečisto“ Téma: ROZVOJ MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV

p.uč. Jana Holcová, II. třída

čtvrtek 10. 1. 2019 od 15.30 hod.

 

ÚNOR

„Škola nanečisto“ Téma: ROZVOJ GRAFOMOTORIKY

p.uč. Lada Jiroutová, I. třída

čtvrtek 14. 2. 2019 od 15.30 hod.

 

BŘEZEN středa 6. 3. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

„Škola nanečisto“ téma: ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ

p.uč. Lada Jiroutová, I. třída

čtvrtek 14. 3. 2019 od 15.30 hod.

 

DUBEN

 

Ve středu 3. 4. v 15:00 hod. Vás přivítáme u ZÁPISU DO 1. TŘÍDY!

 

 
 

 Vážení rodiče a milí předškoláci,

Základní a mateřská škola Trstěnice Vás srdečně zve

do „ŠKOLY NANEČISTO“.

Připravili jsme pro Vás a Vaše děti společná setkání.

 

LISTOPAD

V úterý 6. 11. v 16:00 hod. je pro Vás připravena schůzka v MŠ

s Mgr. Švadlenkovou (speciální pedagog)

Téma: DO ŠKOLY BEZE STRACHU (školní zralost a připravenost)

 

LEDEN návštěva MŠ (předškoláků) v 1. třídě

návštěva MŠ KARLE (předškoláků) v 1. třídě

 

„Škola nanečisto“ Téma: ROZVOJ MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV

p.uč. Jana Holcová, II. třída

čtvrtek 10. 1. 2019 od 15.30 hod.

 

ÚNOR

„Škola nanečisto“ Téma: ROZVOJ GRAFOMOTORIKY

p.uč. Lada Jiroutová, I. třída

čtvrtek 14. 2. 2019 od 15.30 hod.

 

BŘEZEN středa 6. 3. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

„Škola nanečisto“ téma: ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ

p.uč. Lada Jiroutová, I. třída

čtvrtek 14. 3. 2019 od 15.30 hod.

 

DUBEN

Ve středu 3. 4. v 15:00 hod. Vás přivítáme u ZÁPISU DO 1. TŘÍDY!

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | »»»
 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist