1. schůze žákovského parlamentu 10. 9. 2019

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Lada Jiroutová 

PROGRAM

1) Představení jednotlivých zástupců tříd pro školní rok 2019/2020

1. ročník   Josef Doležal, Sofie Kovářová

2. ročník   Tereza Holcová

3. ročník   Anna Vopařilová

4. ročník   Eliška Cacková, Lucie Benešová

5. ročník   Leoš Borek, Jan Tobek

6. ročník   Ela Šindelářová

7. ročník   Matěj Sejkora

8. ročník   Radek Holec

9. ročník   Pavlína Rosendorfová

2) Volba předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu

     předseda:            Ela Šindelářová

     místopředseda:   Radek Holec 

3) Seznámení se smyslem a náplní žákovského parlamentu, funkcí a umístěním schránky důvěry 

4) Organizační záležitosti

     - dodržování pořádku v šatnách, na chodbách a ve třídách (úklid oblečení a obuvi)

     - poučení o bezpečnosti v okolí školy

5) Plánované akce

    - plavecký výcvik (I.stupeň – každý čtvrtek od 19. 9.)

    - 27. 9. Program všeobecné primární prevence: Začátek - 1., 2. a 3. ročník - PPP 

6) Dotazy

    - 9. ročník:

      odchod na oběd bez doprovodu učitele (bude projednáno)

      možnost pobytu ve třídě v době přestávek (zamítnuto z důvodu bezpečnosti a dohledu nad žáky)

 

Zápis ze 7. schůze žákovského parlamentu

Přítomni byli: zástupci tříd, ředitelka školy a metodik prevence

Program:

1. Zhodnocení školního roku, třídních výletů

2. Seznámení s organizací závěrečného týdne

    Po - výuka dle rozvrhu

      Út - Branný den (Hasiči, 1. pomoc – Červený kříž, Střelba ze vzduchovek)

      St – rozdávání sešitů, výkresů, úklid třídy

      Čt – volný den (program dle domluvy jednotlivých tříd s třídními učiteli)

      Pá - rozdávání vysvědčení

           slavnostní ukončení školního roku v tělocvičně

3. Poučení před letními prázdninami – o bezpečném chování u vody a při sportování

02.09. 19Rozvrhy


Rozvrhy

 
7,50 
8,45 
9,50 
10,45 
11,40 
 
13,10 
14,05 
 
8,35 
9,30 
10,35 
11,30 
12,25 
 
13,55 
14,50 
1.roč 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Po 
Čj 
M 
Prv 
Čj 
 
 
 
 
Út 
Čj 
M 
Tv 
Čj 
 
 
 
 
St 
Čj 
Aj 
Prv 
Čj 
Hv 
 
 
 
Čt 
Čj 
M 
Tv 
Čj 
 
 
 
 
 
Čj 
M 
Vv 
 
 
 
 
 

 

 

2.roč 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Po 
Čj
Prv 
M 
Čj 
Čj
 
 
 
Út 
Čj 
Prv 
M 
Tv 
 
 
 
 
St 
Čj 
Čj 
Vv 
 
 
 
 
 
Čt 
Aj 
M 
Čj 
Tv 
 
 
 
 
 
Čj  
M 
Čj 
Hv 
 
 
 
 

 

 

3.roč 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Po 
Čj
Prv
M
Čj 
  Aj  
 
 
 
Út 
Čj  
M 
Aj 
Tv 
  Čj  
 
 
 
St 
Čj 
Prv 
Vv 
 
 Čj
 
 
 
Čt 
M 
Aj 
Čj 
Tv 
  Čj 
 
 
 
 
Prv 
M 
Čj 
Hv 
 
 
 
 

 

 

4.roč 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Po 
Čj
Čj
M
Aj  
Vl 
 
  Hv 
 
Út 
Aj 
Čj 
Pd 
M 
Tv  
 
 
 
St 
Vl
M
Čj 
Inf 
 
 
 
 
Čt 
M 
Aj 
Čj
Čj 
Tv 
 
 
 
 
M 
Čj 
Pd 
Vv
 Vv
 
 
 

 

 

5.roč 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Po 
Čj
Aj
M
Čj  
Vl  
 
  Hv 
 
Út 
Čj 
M 
Pd 
Inf 
Tv  
 
 
 
St 
Čj
M
Vl 
Čj 
 
 
 
 
Čt 
M 
Pd 
Čj 
Aj 
Tv 
 
 
 
 
M 
Aj 
Čj 
Vv 
 Vv
 
 
 

 

 

6.roč 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Po 
Čj
M
Aj
Z
  
 
Tvch 
Tvch  
Út 
Čj 
Aj 
Inf 
D 
F  
 
 
Rv 
St 
M
Čj
Aj 
Ov 
 Inf
 
Tvd  
Tvd 
Čt 
Čj
M 
Z
Vv
Vv 
 
Hv 
 
 
F 
M 
Čj 
D 
 
 
 
 

 

 

7.roč 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Po 
M
Čj
Aj
Z
 
 
Tvch 
Tvch  
Út 
 
M 
Čj 
F 
Z  
 
Rv 
St 
M
Čj
D
Ov 

 Nj

 
Tvd  
Tvd 
Čt 
M 
Čj 
Aj 
Vv 
Vv 
 
Hv 
 
 
F 
M 
Aj 
D 
 Nj
 
 
 

 

 

8.roč 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Po 
M
Ch
F
Čj
Aj 
 
Tvch 
Tvch  
Út 
M
Čj 
Z 
Ov 
D  
 
Sh
BFChp 
St 
Čj
F
M 
Aj 
 Nj
 
Tvd  
Tvd 
Čt 
Z 
M 
Ch 
D 
 
Vv 
 
 
Nj 
Čj 
 
Aj 
 Hv
 
 
 

 

 

9.roč 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Po 
Aj
M
F
Ch
D
 
Tvch 
Tvch  
Út 
M
Čj 
Aj 
Ov 
Nj  
 
Sh
BFChp 
St 
M
Nj
Ch 
Čj 
 F
 
Tvd  
Tvd 
Čt 
Z 
M 
Čj 
 
D 
 
Vv 
 
 
Čj
 
M 
Aj 
 Hv
 
 
 

 

 

Zápis ze 7. schůze žákovského parlamentu

Přítomni byli: zástupci tříd, ředitelka školy a metodik prevence

Program:

1. Zhodnocení školního roku, třídních výletů

2. Seznámení s organizací závěrečného týdne

    Po - výuka dle rozvrhu

      Út - Branný den (Hasiči, 1. pomoc – Červený kříž, Střelba ze vzduchovek)

      St – rozdávání sešitů, výkresů, úklid třídy

      Čt – volný den (program dle domluvy jednotlivých tříd s třídními učiteli)

      Pá - rozdávání vysvědčení

           slavnostní ukončení školního roku v tělocvičně

3. Poučení před letními prázdninami – o bezpečném chování u vody a při sportování

 Zápis z 6. schůze žákovského parlamentu

 

Přítomni byli: zástupci tříd, ředitelka školy, metodik prevence

 

Program:

1. Zhodnocení akcí:

Preventivní programy pro 1. stupeň (hodnoceny kladně)

Den Země – beseda s myslivcem, domluva náhradního termínu pro praktické ukázky

 

2. Školní řád – připomenutí pravidel, poučení o ochraně svého zdraví a zdraví svých spolužáků,

o zákazu činnosti zdraví škodlivé a nošení tabákových výrobků do školy

 

3. Ovoce a mléko do škol – žákům bylo vysvětleno, že si sami nemohou brát výrobky z beden,

paní asistentky jim podle počtu výrobky rozdají do jednotlivých tříd

 

4. Preventivní opatření a poučení vztahující se ke komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů

a internetové sítě

- jakékoli urážky, pomluvy, nadávky, které jsou navíc písemně doložitelné, jsou nepřípustné

- vhodnější forma je osobní rozhovor, kde si navzájem mohou obě strany problém vyjasnit otevřeně

- třídnické hodiny budou opět zaměřeny na podporu dobrých vztahů ve třídě

 

5. Připomínky z řad žáků:

- nákup sportovních pomůcek (míčky apod.) a dofouknutí míčů na pobyt venku v době

velké přestávky

- doplňování papírových ručníků a toaletních papírů na WC (kontrola)

- oprava toalety – protíká WC

- nákup nových pastelek do družiny

 Zápis z 5. schůze žákovského parlamentu

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, p. ředitelka a metodik prevence

Program:

1. Připomenutí úklidu oblečení v šatnách a obuvi na chodbách, dodržování pořádku v okolí školy,    zhášení světel ve třídách a na toaletách

2. Zhodnocení preventivních programů (2. stupeň) a Karneval (1. stupeň) – pozitivní reakce

3. Vztahy mezi žáky v rámci třídních kolektivů a mezi dětmi 1. a 2. stupně 

     - pravidla slušného chování, konflikty řešit s dospělou osobou 

4. Akce školy: 

    - návštěva statku u Kmoškových v Trstěnici – programy pro žáky od 4. do 9. ročníku + MŠ 

    - spolupráce 1. a 9. ročníku (výrobky pro předškolní děti k zápisu)

5. Připomínky: 

    - jídelna – oprava dveří v šatně u jídelny, pokrývka hlavy p. kuchařek

    - chlapecké WC – rozbité dveře, oprava prahu

    - dodržování pořádku ve třídách – výuka v jiných než kmenových třídách 

    - slušnost mladších dětí ke starším žákům    

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2019, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist