4. schůzka: 8. 6. 2017

Přítomni byli všichni zástupci tříd, paní ředitelka a metodik prevence.

Program:

· Zhodnocení Sportolympiády

- připomínky: více disciplín, zařadit skok do výšky, změnit pravidla vyhodnocování (dívky x chlapci, vítěz z každé disciplíny)

· Nakupování u p. Siglové – zakázáno v době velké přestávky

· Pobyt venku v době velké přestávky – požadavek docházet na velké hřiště, 1. stupeň na hřiště MŠ – návrhy se projednají na pedagogické radě

· WC – dodržování hygieny

· Výměna světel ve třídách

· Organizace výuky

- 9. 6. Fotografování

- 20. 6. Geomag (1. – 3. ročník)

- školní výlety (15. 6., 20. 6.)

- 22. 6. Den s Integrovaným záchranným systémem – Litomyšl

 

Závěrečný týden školního roku

26. 6. Výuka do 13 h.

27. 6. Pěší turistika

28. 6. Třídnické práce – 1. stupeň do 11.30 h., 2. stupeň do – 12.25 h.

29. 6. Třídnické práce, Červený kříž – nácvik první pomoci – do 10.35 h.

30. 6. Slavnostní zakončení školního roku – 7.50 h. – vydání vysvědčení ve třídách,

8.30 h. – rozloučení v tělocvičně

 2. schůzka: 14. 12. 2016

Přítomni byli všichni zástupci tříd, paní ředitelka a metodik prevence.

Program:

* Adventní dílny – vyjádření k realizaci akce, pozitivní hodnocení

* Organizace výuky

- Po 19. 12. Litomyšl 4. – 9. třída (kino, exkurze)

Zrušeno odpolední vyučování

- Út 20. 12. Generální zkouška vánoční besídky

16:00 h. Vánoční besídka – tělocvična ZŠ

Charitativní prodej výrobků

- St 21. 12. Třídní besídky

- Čt 22. 12 Ředitelské volno

* Poučení o bezpečném a slušném chování v době vánočních prázdnin,

o zákazu užívání návykových látek a poučení o bezpečnosti při manipulaci se zábavnou pyrotechnikou

* Diskuse, připomínky

Schůzka parlamentu 21.10.2016

1. schůzka proběhla 21. 10. 2016 ve III. třídě.

Přítomni byli všichni zástupci tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová a metodik prevence Mgr. Lada Jiroutová.

Program:

1) Představení jednotlivých zástupců pro školní rok 2016/2017

1. ročník Filip Částek

2. ročník Jakub Jareš

3. ročník Tomáš Kodym

4. ročník Lukáš Sigl

5. ročník Anežka Pecháčková

6. ročník Vendula Siglová

7. ročník Pavlína Říhová

8. ročník Tereza Kmošková

9. ročník Michal Pánek

 

2) Volba předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu

předseda: Tereza Kmošková

místopředseda: Pavlína Říhová

 

3) Seznámení s plány a povinnostmi členů, smyslem existence žákovského parlamentu

(přednášení návrhů a připomínek ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, akcím, vzájemnému soužití apod.)

 

4) Plánované akce:

Rej strašidel

Zeměznění – bubnování

ukázka výcviku psů

Programy primární prevence – PPP Ústí nad Orlicí

Drakiáda

 

5) Diskuse:

 

- požadavek ze strany žáků - širší výběr knih ve školní knihovně

 

Schůzka parlamentu 18.3.2016

Program: 

1)  Dodatek ke školnímu řádu o používání mobilních telefonů ve škole

2)  Chlapecké WC – problém s vytopením

3)  Obědy – žádné stížnosti už se neobjevily, všichni zaznamenali zlepšení

4)  Přesouvání žáků 2. stupně do nové učebny

 

Schůzka parlamentu 2.12.2015

Program: 

1)      Šatny – zamykání dveří, úklid šaten

2)      Kouření žáků 2. stupně mimo areál školy

3)      Vzájemné chování žáků o přestávkách

4)      Obědy - studené polévky 

 

První schůzka: 4.9.2015

Program: Vzájemné představení

                 Seznámení s pravomocemi členů parlamentu

Zástupci pro školní rok 2015/2016:

                 1. Eliška Rosendorfová

                 2. Tomáš Kodym

                 3. Tomáš Sotona

                 4. Olivie Kotvanová

                 5. Vendula Siglová

                 6. Pavlína Říhová

                 7. Tereza Kmošková

                 8. Michal Pánek

                 9. Damián Němec

  

Druhá schůzka: 14.10.2015 

Program: Seznámení s tématy vhodnými k projednání parlamentu

                Návrhy žáků 5. ročníku na změny – např. delší velká přestávka, více   

                tělocviku, zakoupení akvária    

                Připomínky žáků k Reji strašidel 

 

04.04. 154. schůzka

Pátek 5.3.2015 - schůzka školního parlamentu

Program:
1) Varování dětí před pohybem podezřelé osoby v okolních obcích
2) Služby u dveří v době velké přestávky a polední pauzy
3) Plán akcí: 11.3.2015 Hudební nástroje od pravěku po současnost
                      Duben: Den Země
                      Květen: Sběr papíru
   
Přítomni byli všichni zástupci tříd a Mgr. Marcela Nováková

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»
 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist