Třetí schůzka parlamentu proběhla ve středu 21.1.2015 o velké přestávce.

Zúčastnili se zástupci všech tříd a Mgr. Marcela Nováková

Program:

1.       Zamykání hlavních vchodových dveří.

-         připomněli jsme si pravidla pro odchod žáků ze školy a příchod do školy v průběhu vyučování

2.       Pravidla ukládání věcí v šatnách

3.       Stížnost občanů na kouření žáků naší školy mimo prostory školy

4.       Vzájemné chování žáků o přestávkách a v jídelně

5.       Seznámení žáků s projektem INTERES

 

 

08.10. 132. schůzka

Druhá schůzka školního parlamentu proběhla v pátek 14.11.2014 ve III. třídě.                                Přítomni byli všichni zástupci tříd, školní metodik prevence Mgr. Marcela Nováková a ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová

Program:

1. Mimořádná bezpečnostní opatření školy

2. Chování žáků v šatnách

3. Připomínky žáků 9. ročníku k testování – SCIO testy

4. Diskuse a připomínky

 

07.10. 131. schůzka

ŠKOLNÍ PARLAMENT 2014/2015

První schůzka proběhla 29.9.2014 ve III. třídě, přítomni byli všichni zástupci tříd a školní metodik prevence Mgr. Marcela Nováková.

Zástupci jednotlivých tříd

1. Kristýna Ficková

2. Tomáš Sotona

3. Olivie Kotvanová

4. Veronika Dezortová

5. Jan Vejrych

6. Kateřina Mikulášová

7. Michal Pánek

8. Jáchym Mertl

9. Nela Stříteská a  Eliška Pánková

 

Program:

1. Představení jednotlivých zástupců

2. Volba předsedy a místopředsedy školního parlamentu pro školní rok    

     2014/2015

3. Seznámení s právy a povinnostmi členů školního parlamentu

4. Seznámení s důvody a smyslem existence školního parlamentu

   

Předseda školního parlamentu: Eliška Pánková

Místopředseda školního parlamentu: Nela Stříteská  

 

ŽÁKOVSKÝ   PARLAMENT

Školní parlament byl na naší škole založen v únoru roku 2008.

Organizační struktura parlamentu dává prostor všem žákům podílet se na životě školy.

Zástupci žáků se v parlamentu budou pravidelně setkávat, přednášet návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávacímu procesu, prostředí, školním akcím, vzájemnému soužití. Společně je projednají, vyjadřují se k nim a realizují potřebná opatření. Školní parlament dává podněty, otázky a návrhy vedení školy, učitelům, kteří na ně reagují, probíhá dialog pro nalezení optimálního řešení.

Počet členů je každý rok jiný.  Každá třída  si podle počtu žáků ve třídě zvolí jednoho  až dva zástupce. Žáci se  schází jedenkrát za měsíc o velké přestávce. Činnost koordinuje školní metodička prevence Hana Kopecká. Schůzky je přítomna ředitelka školy.

V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání. Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi členy, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání. Z každého setkání žáci vypracují zápis o jeho obsahu a závěrech.

Školní parlament mohou žáci oslovit i prostřednictvím schránky důvěry umístěné ve škole.

Věříme, že žákovský parlament pomůže žákům při řešení problémů ve vzdělání, využití volného času, ve vztazích mezi žáky i mezi žáky a učiteli.

 

Složení žákovského parlamentu ve školním roce 2013 – 2014

 

Předseda: Petr Brzek – 9. r. 

Místopředseda: Lukáš Voženílek – 9. r.

 

Členové:         

1. r. – Tomáš Sotona, Jakub Havelka

2.r. – Anežka Pecháčková, Olívie Kotvanová

3.r. – Veronika Dezortová, Matěj Pecháček 

4.r. - Jan Vejrych, Pavlína Říhová

5.r. – Matyáš Dezort, Tereza Kmošková

6.r. – Michal Pánek

7.r .- František Šplíchal

8.r. – Mariana Maiwaldová, Veronika Jůzová

9.r. - Petr Brzek, Lukáš Voženílek

         

Program:

1.       přivítání – hodnocení práce v minulém školním roce.
                -  co je to žákovský parlament.
                -  vysvětlení novým členům, jak mají pracovat

2.       volba předsedy a místopředsedy

3.       akce - 50 let školy - poděkování všem, kdo zdobili školu, hodnocení              

                  - Rej strašidel -pokyny a úkoly k akci
                  - návštěva záchranné stanice Pasíčka
                  - Advent

 

4.        diskuse  - připomínky dětí                   
                         - nové sítě na branky, nové míče do tělocvičny             

                         - program k prezentaci v nové učebně                     
                         - návštěva nové učebny žáky 1. stupně

 

         

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»
 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist