31.10. 19Zápis ze schůze žákovského parlamentu

 2. schůze žákovského parlamentu 22. 10. 2019 

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy, metodik prevence 

 

PROGRAM

1) Seznámení s výsledky volby předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu

2) Organizační záležitosti, plánované akce 

    - plavecký výcvik (24. 10. – pyžamo – nácvik 1. pomoci) 

    - 24. 10. Rej strašidel  - organizace akce, pohoštění, dýně, masky

      Poučení o chování v souladu se školním řádem.

    - 25. 10. Den se třídním učitelem – úklid třídy, aktivity k posílení vrstevnických vztahů,hry

3) Poučení před podzimními prázdninami 

    Upozornění na bezpečný pohyb v okolí školy – změna zastávky autobusu, dopravní          značky 

4) Dotazy 

    - 5. ročník: Žádost o účast na stezce odvahy s žáky 2. stupně – bude se projednávat 

 

1. schůze žákovského parlamentu 10. 9. 2019

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Lada Jiroutová 

PROGRAM

1) Představení jednotlivých zástupců tříd pro školní rok 2019/2020

1. ročník   Josef Doležal, Sofie Kovářová

2. ročník   Tereza Holcová

3. ročník   Anna Vopařilová

4. ročník   Eliška Cacková, Lucie Benešová

5. ročník   Leoš Borek, Jan Tobek

6. ročník   Ela Šindelářová

7. ročník   Matěj Sejkora

8. ročník   Radek Holec

9. ročník   Pavlína Rosendorfová

2) Volba předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu

     předseda:            Ela Šindelářová

     místopředseda:   Radek Holec 

3) Seznámení se smyslem a náplní žákovského parlamentu, funkcí a umístěním schránky důvěry 

4) Organizační záležitosti

     - dodržování pořádku v šatnách, na chodbách a ve třídách (úklid oblečení a obuvi)

     - poučení o bezpečnosti v okolí školy

5) Plánované akce

    - plavecký výcvik (I.stupeň – každý čtvrtek od 19. 9.)

    - 27. 9. Program všeobecné primární prevence: Začátek - 1., 2. a 3. ročník - PPP 

6) Dotazy

    - 9. ročník:

      odchod na oběd bez doprovodu učitele (bude projednáno)

      možnost pobytu ve třídě v době přestávek (zamítnuto z důvodu bezpečnosti a dohledu nad žáky)

 

                                                                                                                                                                                      

 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist