Soutěž Praha

V sobotu 13. prosince 2014 nás čekal brzký odjezd vlakem z České Třebové do Prahy. Po příjezdu jsme pěšky došli na Karlínské náměstí. Právě zde v domě dětí a mládeže se konalo regionální kolo soutěže First Lego League 2014. Do této soutěže bylo přihlášeno celkem 14 týmů. Každý tým dostal minutový harmonogram to proto, aby byl včas připraven na své soutěžní vystoupení.

Nás čekalo první vystoupení v kategorii Robot Game, kde náš robot musel během dvě a půl minuty splnit co nejvíce zadaných úkolů na soutěžním stole. Toto měli na starosti Michal s Bárou.

Další soutěžní kategorií je prezentace výzkumného úkolu. Během přípravy na soutěž děti mají za úkol vymyslet nové řešení ke stanovenému tématu. Naším tématem byla virtuální realita ve vzdělávání. Povedenou prezentaci před porotou odprezentoval celý tým.

Následovala kategorie Design robota, kde se hodnotí kvalita konstrukce robota, jeho funkčnost a způsob programování. V druhém kole  Robot Game šel pouštět robota Damián s Michalem. Druhé kolo nám přineslo zlepšení.

Týmová spolupráce je poslední soutěžní kategorií. Děti čekala pantomima a hádání předvedených věcí. Tady se nám velmi dařilo. Třetí kolo v Robot Game přineslo ještě větší zlepšení a tím i vyšší bodové ohodnocení.

K obědu jsme dostali bagety a posilněni jsme  mohli pozorovat souboj nejlepších týmů v Robot Game. Pro nás to bylo velké získávání zkušeností, jelikož každý tým má jiného robota a hlavně jiné řešení soutěžních úkolů. Po poradě rozhodčích jsme všichni nedočkavě čekali na výsledky. Nám se povedla prezentace výzkumného úkolu, za kterou jsme získali 5. místo. V celkovém hodnocení jsme obsadili 12. místo. Tato soutěž byla pro náš tým velkým přínosem v získávání zkušeností.

Musím všechny zapojené žáky pochválit za pečlivou přípravu a dobrou reprezentaci v soutěži. Fotografie zde.

 

                                                           Petr Coufal, vedoucí kroužku LEGO roboti

 

 

 

 

Mě se osobně líbila hodina, kde jsme dýchali na vodu zbarvenou modrou skalicí. Byla to fakt legrační hodina a  hodně jsme se nasmáli. Dělala jsem takové zvuky a všichni se tomu smáli, ta hodina se mi nejvíce líbila a environmentální učebna se mi také moc líbí. Baví mě dělat pokusy a ověřovat si tak fakta, které jsem doposud neznala!

 

                                                                                                Anna Tauerová, 8. třída

 

Nejvíc se mi líbila hodina přírodopisu, když jsme dýchali na modrou skalici, Anička na to tak dýchala, že se jí všichni smáli. A v té enviromentální učebně se mi moc líbí, dělám  ráda i pokusy ve dvojicích.

 

                                                                                               Nikola Břenková, 8. třída

 

V naší nové enviromentální učebně mě asi nejvíce baví výuka chemie a chemické části chemicko-fyzikálních praktik, protože v těchto hodinách děláme chemické pokusy s chemikáliemi a s různým laboratorním nádobím.

 

                                                                                               Eliška Pánková, 8. třída

 

Nejvíc se mi líbila hodina chemických praktik v nové enviromentální učebně Měření pH. Nejlepší bylo, když jsme měřili  a pracovali s novými pomůckami.

 

                                                                                                Veronika Jůzová, 8. třída

Nejvíc se mi líbila v enviromentální učebně chemická praktika, když jsme zkoušeli různé pokusy s novými pomůcky, např. jsme měřili Ph půdy a deště.                                    

 

                                                                                                Mariana Maiwaldová, 8. třída

 

V nové učebně mě bavilo, když jsme při hodině  přírodopisu zkoumaly vajíčko pod mikroskopem a opisovali  jsme si zajímavé výpisky z nové interaktivní tabule.

                                                                                                David Hait, 7. třída

 V nové učebně mě bavilo, když jsme v hodině fyziky v nové učebně dělali pokusy s pákou. Zavěsili jsme jí za prostředek na stojan a na jednu stranu jsme zavěsili závaží a na druhou stranu také. Ta závažíčka musela být stejně daleko od osy otáčení a stejně těžké. Díky tomu bylo rameno v rovnovážné poloze.

                                                                                                František Šplíchal, 7. třída

 V nové učebně v hodině přírodopisu se mi opravdu hodně líbilo mikroskopování kvasinek.

 Bylo to moc zajímavé a asi nikdy jsem ještě nic podobného neviděla.

 

                                                                                                Tereza Kubešová, 6. třída

 

V naší nové učebně se mi nejvíce líbilo, když jsme měřili pH nápojů. Paní učitelka donesla asi 10 nápojů a nejdříve pomocí pH indikátorů (papírků) jsme určovali pH těchto nápojů. Do každého nápoje jsme namočili kousek papírku a pomocí zbarvení papírku určili co nejpřesněji pH. A poté na jsme pH určovali na počítači pomocí pH přístroje. Na počítači jsme zahájili měření a takto změřili všechny nápoje. Nakonec jsme měli určit, zda je přesnější měření pomocí indikátorů (papírků) nebo pomocí přístroje. Napsali jsme vše do protokolů a bylo hotovo. Tohle mě velice bavilo!

                                                                                               Bára Šplíchalová, 9. třída


V nové učebně v hodině fyziky děláme mnoho pokusů. Naposledy jsme si při fyzice zkoušeli pokusy s kladkou. Zkoušeli jsme volnou, pevnou kladku a taky kladkostroj. Děláme taky prezentace na jednoduché stroje, např. klín, nakloněná rovina, šroub a další. Taky děláme ještě další různé pokusy, např. mě bavilo, když jsme měřili rychlost pomocí čidla a počítače.

                                                                                                Tomáš Musil, 7. třída

Dne 21. září 2013 proběhlo u příležitosti konání oslav 50. výročí otevření budovy školy také

otevření nové environmentální učebny.

Slavnostní přestřihnutí pásky a otevření environmentální učebny se uskutečnilo za účasti p. starosty Trstěnice Jana Sigla, p. starosty města Litomyšle Michala Kortyše a dalších významných hostů. Účastníci byli seznámeni s obsahem projektu Inovace výuky v přírodovědných a technických oblastech a s jeho financováním. Většina hostů obdivovala moderní vybavení učebny – interaktivní tabuli s dataprojektorem, notebooky, vizualizér, nové pomůcky a nábytek. Příjemným zpestřením byla ochutnávka z pochoutek připraveného rautu.Nahlédněte do fotogalerie.

OP VK

© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist