Žáci 4. a 5. třídy navštívili v pátek 24. června 2016 Muzeum v nedaleké České Třebové.

 

Téma stálých expozic vyjadřuje už jejich zastřešující název Dopravní křižovatky aneb do České Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí.

   Žáci v první expozici poznali železniční historii habsburského soustátí vůbec, seznámili se s proměnami českotřebovského nádraží, ale také nahlédli železnici dvacátých let minulého století z pozice jejího uživatele, tedy běžného cestujícího. K nejpřitažlivějším exponátům náleží detailní model českotřebovského nádraží i s pohyblivými vlakovými soupravami, zařízená výdejna lístků a zejména část vagónu pro osobní dopravu ze 40. let 20. století, do které mohli vejít, posedět a dokonce přímo v kupé shlédnout několik dokumentárních filmů s železniční tematikou.

   Druhá expozice popisuje zrod a vývoj populárního vozítka OS-KAR (později Velorex). Sleduje též životní osudy obou konstruktérů - Františka, který ve svém vozítku v roce 1954 těžce havaroval a následkům zranění podlehl, a Mojmíra, který byl v roce 1955 z výrobního družstva vyloučen, výrobu vozítka opustil a věnoval se další konstruktérské činnosti. V expozici našli žáci  téměř celou vývojovou řadu vozítek, od prototypu, přes Velorex 16/250, 16/175, 16/350 až po Velorex 435-O. Na své si přišli v modelu Velorexu v reálném měřítku, do kterého mohli usednout a zakusit tak jeho přednosti i nedostatky na vlastní kůži.

   Třetí expozice žákům představila akademického sochaře Františka Formánka (1888-1964) především jako vynálezce létacích strojů. K vidění byla přibližná rekonstrukce Formánkova pražského ateliéru, ve kterém pobýval po studiích UMPRUMu již jako samostatný živnostník a začínal se zabývat problematikou bezmotorového létání. Tento českotřebovský rodák se věnoval hlavně konstruování letadla s kolmým vzletem a následným vodorovným letem, které nazýval aerohelikoptérou. Expozice je doplněna i několika modely ze sbírek Národního technického muzea.

   Souvislost mezi lodní dopravou a městem Česká Třebová je málo známá. Tato vazba by se stala realitou za podmínky, že by došlo k uskutečnění projektu Dunaj - Odra - Labe, tedy ke vzniku vodních děl propojujících tyto tři velké evropské řeky.

   Čtvrtá expozice, která je věnovaná této problematice, předkládá myšlenku na vytvoření vodního kanálu v jejím historickém vývoji. Ukazuje rovněž trasy, kterými měla být voda vedena, a to včetně té, která by zasáhla také Českou Třebovou.

 

Exkurze Planetární stezka a Muzeum cyklistiky

   V úterý 6. června 2016 žáci 9. třídy navštívili Planetární stezku v Proseči a Muzeum cyklistiky v Nových Hradech.

   Planetární stezka je model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Tomuto poměru odpovídají modely planet naší sluneční soustavy, ale i jejich vzájemné vzdálenosti, které se musí při prohlídce naučné stezky ujít nebo ujet. Na každé zastávce našli žáci malý model planety a informační tabuli, na níž jsou uvedeny základní údaje a zajímavosti o dané planetě. Dozvěděli se mnoho zajímavostí a lépe si pak budou umět představit velikosti a vzdálenosti jednotlivých planet naší sluneční soustavy a rozlehlost vesmíru. Současně měli možnost poznat malebnou krajinu Prosečska a udělat něco pro svoje zdraví, protože celou stezku absolvovali na kole. Celková délka naučné stezky je 6 km. Na konci stezky měli žáci možnost prohlédnout si dřevěnoocelovou konstrukci 25 metrů vysoké rozhledny Terezka.

   Následně si prohlédli muzeum na zámku v Nových Hradech s expozicí historických jízdních kol z dob Rakouska-Uherska, světových válek až do současnosti. Žáci viděli velocipedy, silniční závodní kola od nejlepších českých sportovců a dresy bratrů Pospíšilových, mohli si vyzkoušet vysoké kolo a dětský kolotoč na šlapací pohon. Toto privátní muzeum představuje kompletní vývoj kola v úžasné historické budově špejcharu. V nádherné atmosféře je představena kolekce kol s návazností na historii české cyklistiky a výroby kol. Nechybí tu ani výsek závodního oválu pro dráhovou cyklistiku a expozice věnovaná kolové s originálními koly a dresy bratrů Pospíšilových. Současnost je pak zastoupena "filmovými koly", neboť sbírka je hojně využívána našimi i zahraničními filmaři. Je tu třeba Gabčíkovo kolo, které hrálo ve filmu Protektor nebo kolo, na kterém jezdil Zdeněk Svěrák ve filmu Vratné lahve. Foto zde.

   

     30.5.2016 žáci 5. – 9. ročníku navštívili díky paní Lucii Borkové, mamince jednoho z žáků naší školy, letiště Čáslav. Letiště Čáslav je vojenské letiště české armády v blízkosti Chotusic v okresu Kutná Hora. Letiště bylo vybudováno v letech 1952 až 1958 a od 1. prosince 2003 je sídlem 21. základny taktického letectva „Zvolenské“ v rámci Vzdušných sil AČR. Na čáslavském letišti působí 211. taktická letka se stíhacími letouny JAS-39 Gripen, 212. taktická letka s bitevníky L-159A ALCA a 213. výcviková letka s dvoumístnými „alkami“ (L-159T1) a Albatrosy (L-39ZA).

     Nejprve jsme navštívili místa, kde se letadla opravují a nahlédli do kokpitu gripenu i alky. Díky všetečným dotazům některých žáků jsme se dozvěděli řadu zajímavostí. Potom si téměř polovina žáků včetně paní učitelky a pana školníka, jenž je fanouškem vojenských letadel,  vyzkoušela pilotovat ALCU díky trenažéru, na kterém se učí samotní piloti. Nejvíce se líbila střelba na cíl a výkrut. Nakonec jsme navštívili místní dravce, kteří zde zajišťují biologickou ochranu letiště. Foto zde.

   

19.5. 2016 se žáci 2.,3., a 6. třídy vydali na exkurzi do Archeoparku ve Všestarech. Areál je unikátní komplexně fungující archeopark, který svým návštěvníkům nabízí výjimečnou expozici pravěku s názornými ukázkami dobových staveb, řemesel, zvyků a obyčejů. Je určen pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet pravěk „na vlastní kůži“. V rámci venkovní expozice jsme měli možnost shlédnout ukázky pravěkých staveb, jako je neolitický a eneolitický dům, polozemnice ze starší doby železné, rondel, výrobní areály a pravěké pohřebiště s mohylami. Vyzkoušeli jsme si nejrůznějších pravěké činnosti – drcení obilí, broušení kamenných seker, obdělávání pole dřevěnými nástroji a práce s replikami pravěkých seker. Po exkurzi si každý uvědomil, jak dobře se v současné době máme. Foto zde.


    

20.05. 16Exkurze LIKO

    11. května 2016 navštívili žáci 6. – 9. r. společnost LIKO SVITAVY a.s., která zajišťuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady na území okresu Svitavy. Společnost se zabývá zejména svozem komunálního odpadu, separací využitelných složek komunálního odpadu a sběrem nebezpečných odpadů. Odděleně jsou sbírány papír, plasty a sklo. Sklo se sbírá ve směsné podobě (bílé i barevné), zajištění svozu a využití je ze všech komodit nejméně problematické, končí jako surovina ve sklárnách. Papír je nabízen papírnám, kde se zpracovává jako druhotná surovina při výrobě nového papíru. Plasty jsou dotřiďovány, vytříděné frakce (PET lahve, fólie, PE obaly, plné plasty a zbytkový plast) jsou potom nabízeny dle momentální nabídky k využití. Z hlediska ekonomické náročnosti jsou plasty nejnáročnější komoditou separovaného sběru.
     Žáci se podívali na třídící linku, kde se třídí plasty. Viděli, co všechno bohužel také končí v kontejnerech na plast. Byli tam např. kusy cihel, papír, sklo, léky, použité injekční stříkačky, plastové lahve od nebezpečných chemikálií, biologický odpad (uhynulá zvířata), kovové součásti a další. U všech druhů odpadu s nimi průvodce - technický náměstek pan inženýr Josef Gestinger  vyvodil, kam tento odpad správně patří. Viděli zde, že vše musí ručně vytřídit lidé a tím, že v kontejnerech končí to, co tam nepatří, jsou zaměstnanci ohrožováni na zdraví - nepřípustné příměsi zvyšují prašnost, způsobují někdy až nesnesitelný zápach a nezanedbatelné není ani riziko infekce. Následně si uvedli a prohlédli výrobky, které je možné z vytříděných plastů vyrábět např. zatravňovací dlažba, záhonové chodníky a obrubníky, plastové plotové profily, plastové lavičky a další. Uvědomili si zde, že třídit odpad má smysl a chceme-li budoucím generacím zanechat životní prostředí, ve kterém se dá žít, je to nutnost a povinnost každého z nás. Foto zde.

   

 

 

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»

OP VK

© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist