Úvod / Škola / Projekty

Projekty

Modernizace kuchyňky

Projekt: Modernizace cvičné školní kuchyňky Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků Základní školy a mateřská školy Trstěnice, okres Svitavy a to prostřednictvím modernizace cvičné kuchyňky.…

Rozvoj vzdělávání přírodních věd

Projekt: Rozvoj vzdělávání přírodních věd  Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků Základní školy a mateřská školy Trstěnice, okres Svitavy a to prostřednictvím modernizace učebny přírodních…

MAP

MAP - webové stránky  zde.   Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“. Úspěšným žadatelem a současně příjemcem projektu, který byl zahájen dne 1. ledna 2016 a bude…

Volba povolání v Pardubickém kraji

Ve školním roce 2009 - 2010 se naše škola zapojila do projektu  Volba povolání v Pardubickém kraji . V rámci tohoto projektu mají žáci možnost zúčastnit se exkurzí do různých podniků přičemž doprava na tyto exkurze jim je hrazena z projektu. ve…

Inovace výuky cizích jazyků na ZŠ Trstěnice

Název operačního programu:  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní osy:  Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory:  Zvyšování kvality ve vzdělávání Název projektu:  Inovace výuky cizích jazyků na ZŠ Trstěnice Registrační číslo: …

EU Peníze školám

Naše škola je zapojena do projektu  EU peníze školám . Cílem projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových…

INTERES

Naše škola se zapojila do vzdělávacího projektu  INTERES , financovaného z peněz EU na základě výzvy č.51 MŠMT Partner projektu:  Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Poslání projektu: Do pro­jektu…