Zápis z jednání

 

Zápis z jednání školské rady – 29. 8. 2019

Přítomni: členové školské rady

Za zřizovatele: Mgr. Marcela Šplíchalová

Za zákonné zástupce žáků: Petra Žroutová, DiS.

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Holcová

host ředitelka školy: Mgr. Simona Kubešová

Program:

1.      Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

2.      Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018-2019

3.      Různé

 

Průběh jednání:

1.      Mgr. Jana Holcová přivítala přítomné. 

2.      Byl předložen a projednán školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Ve školním řádu byla upravena pravidla pro používání mobilních telefonů. Školní řád byl rovněž doplněn o pravidla platná pro zaměstnance školy. 

3.      Byla předložena a projednána Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018-2019 

4.      Různé – Koncepce rozvoje školy 2019-2024,

Provozní řád základní školy, od 1.9.2019, č. j. 53/2019

Vnitřní řád školní jídelny, od 1.9.2019 č.j. 54/2019

Organizační řád školní jídelny, od 1.9.2019 č.j. 55/2019

Rozbor hospodaření za rok 2018, rozpočet pro rok 2019

seznámení s Ročním plánem školy 2019 – 2020

seznámení s Plánem školních akcí 2019 – 2020

změny v pedagogickém sboru

nabídka kroužků ve školním roce 2019-2020

slovní hodnocení

 

5.      diskuze a připomínky

 

Usnesení:

 

3/2019 Byl schválen Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

4/2019 Byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018-2019

 

 Zapsala: Mgr. Marcela Šplíchalová

 

 
© 2020, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist