Zápis z jednání

Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Trstěnice ze dne 10. 10. 2013

Program:

1) usnesení ze školské rady 30. 8. 2013

2) seznámení s výroční zprávou za školní rok 2012/2013

3) seznámení s Minimálním preventivním programem na školní rok 2013/ 2014 a jeho 

    Schválení

4) diskuze a připomínky

Usnesení:

1) ŠR byla seznámena s výroční zprávou za školní rok 2012/2013 a schválila ji

2) ŠR se seznámila s Minimálním preventivním programem na školní rok 2013/ 2014 a

    schválila ho 

                                                                                  Zapsala: Rambousková M.

 V Trstěnici, 10. 10. 2013

 

 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist